PhD Prosjektemne i kjemi (MLJ907)

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MLJ907

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet skal gi kandidaten en faglig fordypning innen en valgt tematikk innen kjemi på PhD-nivå. Dette kan eksempelvis være fordypning av et instrument, eller innen aktuelt fagområde. Fagplanen settes sammen individuelt i samråd med faglærer og veileder for PhD-kandidaten.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor den delen av kjemien som er definert av hans eller hennes PhD område, og være i stand til å gjøre grundig forskning og utvikling innen feltet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

I samsvar med opptakskrav til PhD innen Kjemi og Biovitenskap. Emnet kan også tas av siste års masterstudenter i samråd med og etter godkjenning av veileder.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgaver og muntlig presentasjon 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid pr uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av aktuell faglærer.

Åpent for

PhD program i teknologi og naturvitenskap, eller i kjemi og biovitenskap.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto