Hopp til hovedinnhold

PhD Prosjektemne i kjemi (MLJ907)

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MLJ907

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet kjemi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor den delen av kjemien som er definert av hans eller hennes PhD område, og være i stand til å gjøre grundig forskning og utvikling innen feltet.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
I samsvar med opptakskrav til PhD innen Kjemi og Biovitenskap. Kurset kan også tas av siste års master studenter i samråd med og etter godkjenning av veileder.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgaver og muntlig presentasjon 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)
Faglærer: Einar Bakstad
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
8 timer prosjektarbeid pr uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av aktuell faglærer.
Åpent for
PhD program i teknologi og naturvitenskap, eller i kjemi og biovitenskap.
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto