Hopp til hovedinnhold

PhD prosjektemne i maskinteknikk og materialteknologi OFF915

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet maskinteknikk og materialteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

OFF915

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Innhold i emne defineres for kandidaten(e) og vil fokusere på temaer som er relevant til forskningsretningen i PhD studie.
Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Master i Konstruksjoner og Materialer, fordypning maskinkonstruksjoner.
Eksamen / vurdering

Rapport og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Presentasjon 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Både rapporten og presentasjonen må være bestått for å få endelig karakter i emnet. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Dimitrios Pavlou
Emneansvarlig: Ove Mikkelsen
Emneansvarlig: Vidar Folke Hansen
Emneansvarlig: Hirpa Gelgele Lemu
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
Emne undervises med selvstudie på utvalgte temaer i form av seminarer, presentasjoner og prosjektarbeid.
Åpent for
Studenter som er registrert på doktorgradsprogrammet innen relevant fagområde kan ta emnet.  
Emneevaluering
Skjema og/eller diskusjon etter gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto