Ph.d. prosjektemne i industriell teknologi og driftsledelse (OFF920)

Emnet vil inneholde et totrinns læreprosess som dekker temaer på avansert nivå innen fagfeltet industriell teknologi og driftsledelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF920

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet vil inneholde et totrinns læreprosess som dekker temaer på avansert nivå innen fagfeltet industriell teknologi og driftsledelse. Første trinn omhandler analyser, vurderinger og refleksjoner av ledende forskningsarbeid innenfor det spesifikke fagfeltet. Andre trinn vil inkludere og knytte disse elementene til studentenes eget ph.d.-arbeid og ha fokus på å anvende prinsippene og perspektivene til å forme FoU-prosessen. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes ph.d.-område. Kurset vil ha relevante artikler og bøker på det valgte emnet/temaet. Kurset vil være strømlinjeformet av hensyn til omfanget av ph.d.-prosjektet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes ph.d. Kandidaten kan gi omfattende analyser, diskutere og reflektere over det angitte temaet innen hans eller hennes ph.d.-område, og skal videre kunne utføre grundig forskning og utvikling innenfor sitt interessefelt og ph.d.-studium.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Rapport og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Presentasjon 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Rapport og Individuell presentasjon basert på individuell kursplan.Vurdering: Bestått / Ikke bestått.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Presentasjoner etter læringstrinn for diskusjon og gjennomgang. Basert på kritikk og refleksjoner av andres arbeid og egne ideer.

Vurdering: Godkjent / Ikke godkjent.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Utvalgte forelesninger/akademiske diskusjoner og gruppearbeid/individuelt arbeid hvor refleksjoner, kritikk og argumentasjon inngår.

Åpent for

Emnet er åpent for studenter som er registrert på doktorgradsprogrammet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto