Hopp til hovedinnhold

PhD prosjektemne i industriell teknologi og driftsledelse OFF920

Emnet vil inneholde et totrinns læreprosess som dekker temaer på avansert nivå innen fagfeltet industriell teknologi og driftsledelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

OFF920

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Emnet vil inneholde et totrinns læreprosess som dekker temaer på avansert nivå innen fagfeltet industriell teknologi og driftsledelse. Første trinn omhandler analyser, vurderinger og refleksjoner av ledende forskningsarbeid innenfor det spesifikke fagfeltet. Andre trinn vil inkludere og knytte disse elementene til studentenes eget PhD-arbeid og ha fokus på å anvende prinsippene og perspektivene til å forme FoU-prosessen. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område. Kurset vil ha relevante artikler og bøker på det valgte emnet/temaet. Kurset vil være strømlinjeformet av hensyn til omfanget PhDprosjektet.
Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område. Kandidaten kan gi omfattende analyser, diskutere og reflektere over det angitte temaet innen hans eller hennes PhD område, og skal videre kunne utføre grundig forskning og utvikling innenfor sitt interessefelt og PhD område.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Rapport og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Presentasjon 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Rapport og Individuell presentasjon basert på vurdering av andres arbeider og egne ideer.

Fagperson(er)
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
Utvalgte forelesninger/akademiske diskusjoner og gruppearbeid/individuelt arbeid hvor refleksjoner, kritikk og argumentasjon inngår.
Åpent for
Emnet er åpent for studenter som er registrert på doktorgradsprogrammet.
Emneevaluering
Skjema og/eller diskusjon etter gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto