Hopp til hovedinnhold

PhD prosjektemne i marin- og undervannsteknologi OFF925

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet marin- og undervannsteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

OFF925

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold
Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet marin- og undervannsteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.
Læringsutbytte
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Master in Offshore Technology, Marine and Subsea Technology.
Eksamen / vurdering

Rapport og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Presentasjon 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Begge deler må være bestått for å få bestått i emnet.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Muk Chen Ong
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer
Forelesninger/seminarer.
Åpent for
Doktorgradsnivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. For kandidater med relevant bakgrunn i marin og offshoreteknologi
Emneevaluering
Skjema og/eller diskusjon etter gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto