Ph.d. prosjektemne i marin- og undervannsteknologi (OFF925)

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet marin- og undervannsteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF925

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet marin- og undervannsteknologi. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Master in Offshore Technology, Marine and Subsea Technology.

Eksamen / vurdering

Rapport og presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Presentasjon 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Begge deler må være bestått for å få bestått i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Muk Chen Ong

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger/seminarer.

Åpent for

Doktorgradsnivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. For kandidater med relevant bakgrunn i marin og offshoreteknologi

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto