PhD Prosjektemne i risikostyring (RIS905)

Kurset inneholder emner på avansert nivå i risikostyring. Kurset er ment å bringe studenten til forskningsfronten i et område knyttet til hans / hennes doktorgradsprosjekt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

RIS905

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset vil inneholde emner på avansert nivå i risikostyring. Kurset er ment å bringe studenten til forskningsfronten i et område knyttet til hans / hennes doktorgradsprosjekt.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha tilstrekkelig detaljert kunnskap om emnet for å være på forskningsfronten innen feltet og vil være i stand til å utføre grundig forskning og utvikling innen spesifikke tema.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

RIS505 Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave/foredrag 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Faglærer:

Roger Flage

Emneansvarlig:

Terje Aven

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesning, veiledning, rapport, presentasjon, forsvar og kritikk.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto