Hopp til hovedinnhold

Ph.d. prosjektemne i risikostyring RIS905

Kurset inneholder emner på avansert nivå i risikostyring. Kurset er ment å bringe studenten til forskningsfronten i et område knyttet til hans / hennes doktorgradsprosjekt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

RIS905

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal studenten ha tilstrekkelig detaljert kunnskap om emnet for å være på forskningsfronten innen feltet og vil være i stand til å utføre grundig forskning og utvikling innen spesifikke tema.
Innhold
Kurset vil inneholde emner på avansert nivå i risikostyring. Kurset er ment å bringe studenten til forskningsfronten i et område knyttet til hans / hennes doktorgradsprosjekt.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
RIS500 Risikoanalyse og -styring
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave/foredrag 1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)
Faglærer: Eirik Bjorheim Abrahamsen
Emneansvarlig: Terje Aven
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Forelesning, veiledning, rapport, presentasjon,  forsvar, kritikk
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Emneevaluering
Skjema og/eller diskusjon
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto