Hopp til hovedinnhold

PhD Prosjektemne i Samfunnssikkerhet SAM900

Kurset tar for seg sentral litteratur i forbindelse med kandidatens valgte tema og problemstilling, relaterte metodiske verktøy og teorier som vil belyse kandidatens problemstilling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

SAM900

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Etter endt kurs skal kandidaten ha innsikt i forskningsfronten om eget tema og problemstilling, han skal se mulige forskningsaktiviteter som utfordrer og utvikler forskningsfronten og han skal kunne drøfte ulike metodiske tilnærminger til forskningsaktivitetene.
Innhold
I kurset diskuteres på høyt nivå spesifikk forskningslitteratur som beskriver forskningsfronten for kandidatens tema innen risikostyring, samfunnssikkerhet, beredskap og håndtering av kriser. Kandidaten skal selv gjøre litteratursøket og argumentere for pensumet som legges til grunn for kurset. Pensummaterialet skal analyseres ut fra kandidatens egen problemstilling og kandidaten skal utvikle artikkel/manuskript som er en kjerneaktivitet i kurset. Strukturen på artikkelen gir seminarinnholdet, hvor kandidaten drøfter og forsvarer seksjonsinndelinger av manuskriptet/artikkelen. Dette kan for eksempel være knyttet til teori, metodikk, forskningsresultater, grunnleggende forutsetninger, med mer, hvor det er pensumlitteraturen som danner det empiriske materialet som skal ses i lys av kandidatens problemstilling(er).
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Forsvar av paper utarbeidet av kandidaten 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Kandidaten vil levere en artikkel som skal forsvares. Der hvor det er mulig i forhold til forskningsfeltet vil profesjonelle miljøer inviteres til seminarer og presentasjoner.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ove Njå
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Kurset legges opp som seminarer hvor kandidatene presenterer utvalgte deler av pensum for en forsamling som kan variere fra kursledelsen til inviterte tilhørere på høyt faglig nivå. Kandidatene utvikler et manuskript/artikkel som skal ha egen problemstilling og analyse av pensumlitteraturen, og det er et mål at artikkelen blir en del av avhandlingen.
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto