Generelle statistiske metoder (STA903)

Avhengig av PhD-studentene sin sammensetning og bakgrunn vil følgende emner bli gjennomgått med varierende vekting: statistisk inferensteori, asymptotisk teori, computerintensive metoder, robust estimering og ikke-parametriske metoder. Videre, utvalgte emner innen tidsrekkeanalyse, stokastiske prosesser, forløpsanalyse, romlig statistikk eller statistiske metoder for mangfoldigheter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

STA903

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Avhengig av PhD-studentene sin sammensetning og bakgrunn vil følgende emner bli gjennomgått med varierende vekting: statistisk inferensteori, asymptotisk teori, computerintensive metoder, robust estimering og ikke-parametriske metoder. Videre, utvalgte emner innen tidsrekkeanalyse, stokastiske prosesser, forløpsanalyse, romlig statistikk eller statistiske metoder for mangfoldigheter.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs vil studenten ha kunnskap om sentrale begreper og idéer innenfor videregående statistisk teori og deres anvendelser. Studenten kan bruke disse kunnskapene til å forstå avansert faglitteratur og som et verktøy i egen forskning.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

En mastergrad i statistikk, eller et nærliggende fagfelt som inkluderer en rekke statistikkemner.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)

Faglærer:

Jörn Schulz

Studiekoordinator:

Helene Nicolaisen

Emneansvarlig:

Jan Terje Kvaløy

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Forelesninger og ledet selvstudium.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto