Hopp til hovedinnhold

Generelle statistiske metoder STA903

Avhengig av PhD-studentene sin sammensetning og bakgrunn vil følgende emner bli gjennomgått med varierende vekting: statistisk inferensteori, asymptotisk teori, computerintensive metoder, robust estimering og ikke-parametriske metoder. Videre, utvalgte emner innen tidsrekkeanalyse, stokastiske prosesser, forløpsanalyse, romlig statistikk eller statistiske metoder for mangfoldigheter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

STA903

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte
Etter gjennomført kurs vil studenten ha kunnskap om sentrale begreper og idéer innenfor videregående statistisk teori og deres anvendelser. Studenten kan bruke disse kunnskapene til å forstå avansert faglitteratur og som et verktøy i egen forskning.
Innhold
Avhengig av PhD-studentene sin sammensetning og bakgrunn vil følgende emner bli gjennomgått med varierende vekting: statistisk inferensteori, asymptotisk teori, computerintensive metoder, robust estimering og ikke-parametriske metoder. Videre, utvalgte emner innen tidsrekkeanalyse, stokastiske prosesser, forløpsanalyse, romlig statistikk eller statistiske metoder for mangfoldigheter.
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
En mastergrad i statistikk, eller et nærliggende fagfelt som inkluderer en rekke statistikkemner.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Fagperson(er)
Faglærer: Jörn Schulz
Emneansvarlig: Jan Terje Kvaløy
Instituttleder: Bjørn Henrik Auestad
Arbeidsformer
Forelesninger og ledet selvstudium.
Åpent for
Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto