Fokus på kvalitetsforbedringer i industrien

Tirsdag 20. september 2022 kl. 13:00-16:00,
UiS Campus Ullandhaug, Kjølv Egelands house,
KE C-285.

"Quality Improvement" eller kvalitetsforbedringer er en viktig part i enhver bedrift. På dette CIAM møte presenterer UiS og Gdansk University of Technology Edu4QI-prosjektet som tar opp denne type problemstillinger med tanke på kunnskapsoverføring til studenter og bedrifter.

Published Endret
  • Dato: 20 september 13:00 – 16:00
  • Sted: Universitetet i Stavanger, rom KE C-285
  • Tittel: Focus on Quality Improvement

Kvalitetsforbedring er en del av enhver bedrifts essensielle prosesser. UiS samarbeider med Gdansk teknologiske universitet gjennom Edu4QI-prosjektet, som har som mål å utvikle et kurs for studenter og bedrifter som ønsker å øke sin kompetanse innen kvalitetsforbedring. Prosjektet er støttet med midler fra "Iceland, Lichtenstein Norway Grants".

For universitetet og CIAM er det vesentlig å kunne forsyne industrien med studenter som har tilegnet seg relevant kompetanse. Derfor ønsker vi å invitere medlemsbedriftene i CIAM og andre interesserte til å gi oss tilbakemeldinger om planene for kurset ved å gå gjennom temaene som er tenkt dekket i kurset og diskutere relevansen med bransjepartnere.

Vennligst send en e-post til  ciam@uis.no hvis du ønsker å delta på møtet. Møtet er også åpent for relevante studenter og ansatte ved UiS. CIAM medlemmer vil få en egen invitasjon.

Siden møtet er med både polske og norske prosjektgruppemedlemmer vil møte foregå på engelsk.

Klikk her for å komme til prosjektets nettside (ekstern lenke).

Quality Improvement