‒ Dette er framtidsretta

De er begge to opptatt av at barn skal utforske og undersøke i møtet med teknologi. For Ida Kolsrud og Elin Pettersen var det avgjørende da de søkte seg utdanningsprofilen «aktiv med digital teknologi i barnehagen» på barnehagelærerstudiet.

Publisert Sist oppdatert

to kvinner med langt hår smiler til kamera
(Fra venstre:)Elin Pettersen og Ida Kolsrud går på barnehagelærer bachelor- heltid. De har valgt å fordype seg i digital teknologi gjennom profilemnet "Aktiv med digital teknologi i barnehagen". (Foto: Kristin Vestrheim Cranner)

Hvorfor har du valgt å studere til å bli barnehagelærer?
‒ Det kan jeg svare på, begynner Kolsrud, før hun fortsetter:
‒ Det var faktisk helt tilfeldig at det ble dette studiet, men jeg er glad for det, for det ‘falt helt på plass’ med at dette ligger meg nær. Som mor vet jeg jo ikke bare hvilken glede barna gir, men også hvor viktig det er for barns utvikling at det har rause og gode omsorgspersoner rundt seg, med kunnskaper nok til ikke bare å gi sva, men også kunne undre seg og utforske sammen med barnet, og ikke minst gi rom og erfaringer til at barnet finner og greier å bruke sin egen stemme for å bli robuste gode mennesker i samfunnet.

Hvorfor valgte dere å søke en profil ved barnehagelærer bachelor-studiet?

‒ Jeg valgte å søke på profilen "Aktiv med digital teknologi" fordi jeg er opptatt av at barna skal være aktive deltagere, utforske og undersøke, ikke bare være passive mottakere. Det er ikke nok å sette barn foran en skjerm og tro at noe skjer, sier Pettersen.

Kolsrud syntes det virket spennende å få ta del i noe så nytt og fremtidsretta.

‒ Det gir meg muligheten til å lære mer generelt om hva dette er, hva det kan brukes til, men ikke sette digital teknologi inn i barnehagesammenheng, og se på mulighetene som finnes for bruk her, sier barnehagelærerstudenten.

Pettersen hadde lest om tilbudet om profiler i velkomstbrevet hun fikk da hun takket «ja» til studieplassen, og var klar for å søke da hun startet på studiet. For medstudent Kolsrud var det ukjent før hun begynte på barnehagelærerstudiet.
‒ Men jeg tenker det er en stor fordel å ha kunnskaper om, og det er veldig gøy å få undersøke og utforske tematikken sammen med andre medstudenter. Ikke minst er det et godt poeng at vi får spesielt god oppfølging, vi som har søkt oss inn på en profil, forteller Kolsrud.
‒ Jeg håper å få være med på å prøve ut forskjellige former for digital teknologi til bruk i barnehagen og dermed også få god kjennskap til hvilke metoder som fungerer bra og hvilket utstyr det er lurt å satse på, sier Pettersen.

Kan en av dere beskrive en typisk studieuke?

‒ En typisk studieuke for meg innebærer pensumslesing hver dag. Jeg gjør det før forelesningene. Og så er det refleksjonsarbeid og oppsummering i etterkant av forelesningene, i tillegg til samarbeid med kollokviegruppe eller profilgruppa. Vi er fire studenter som er på denne profilgruppa, forteller Pettersen.

Hvem tror dere vil kunne trives på barnehagelærerstudiet?

‒ Som barnehagelærerstudent er det viktig at du setter deg godt inn i hva studiet handler om og gjør det du kan for å være forberedt. Jeg anbefaler å lese pensum, møte opp. Det er mye å sette seg inn i sånn med en gang, tipser Kolsrud.
‒ Jeg tror viktige egenskaper hos en som ønsker å bli barnehagelærer er det at man liker å samarbeide med andre, både store og små, og at man har evnen til å motivere andre, bidra til trivsel og godt samspill barna imellom, sier Pettersen.