Digital PROFRES-samling 15.-18. mars 2021

Profesjon og profesjonelle relasjoner

Published Endret

Digital PROFRES-samling 15.-18. mars

Påmelding

Program

Mandag 15. mars 2021 (Forbeholdt PROFRES-kandidater)

KlokkeslettAktivitet
Kl. 12.00-13.00Velkommen til PROFRES-samling på UiA
Rektor Sunniva Whittaker ved UiA
Leder av PROFRES, Birgitta Gripsrud, UiS 
Kl. 13.00-14.30Tekster i prosess
Kl. 14.30-14.50Pause og benstrekk  
Kl. 14.50-15.50Tekster i prosess forts.   
Kl. 15.50-16.00Pause og benstrekk   
Kl. 16.00-17.00Kandidatenes hjørne

Tirsdag 16. mars 2021

Ph.d.-kurs, dag 1: PROFESJONER OG PROFESJONELLE RELASJONER (5 ECTS)

KlokkeslettAktivitet
Kl. 08.45-09.00Innledning til dagen og temaet
Staben på UiA
 
Kl. 09.00-09.30Framveksten av profesjoner
Professor Kåre Heggen, Høgskulen i Volda
Etter foredraget: Oppklaring og spørsmål
 
Kl. 09.45-10.00Pause og benstrekk 
Kl. 10.00-10.55Ekspertise, profesjon og politikk  
Professor Anders Molander, Oslomet
Etter foredraget: Oppklaring og spørsmål
 
 Kort pause 
Kl. 11.05-12.00Profesjonskvalifisering og profesjonell identitet  
Professor Kåre Heggen, Høgskulen i Volda
Etter foredraget: Oppklaring og spørsmål  
 
Kl. 12.00-13.00Lunsj   
Kl. 13.00-14.00Profesjonelt skjønn i velferdsstaten
Professor Anders Molander, Oslomet
Etter foredraget: Oppklaring og spørsmål
 
Kl. 14.00-14.20  Pause og benstrekk 
Kl. 14.20-15.00  Digitale gruppedrøftinger   
 Kort pause 
Kl. 15.10-16.00  Samtale mellom Kåre Heggen og Anders Molander
Hver gruppe får anledning til å stille spørsmål fra gruppedrøftingene
 

Onsdag 17. mars 2021

Ph.d.-kurs, dag 2: PROFESJONER OG PROFESJONELLE RELASJONER (5 ECTS)

KlokkeslettAktivitet
Kl. 09.00-10.00Personer och professionella relationer utifrån självets hermeneutikk  
Professor Bengt Kristensson Uggla  
Etter foredraget: Oppklaring og spørsmål  
 
Kl. 10.00-10.15Pause   
Kl. 10.15-11.15Gruppedrøftinger med formulerte spørsmål  
Dialog mellom Bengt Kristensson Uggla og publikum  
 
Kl. 11.15-12.15Lunsj  
Kl. 12.15-13.00Profesjoner, profesjonelle relasjoner og kjønn  
Professor Kari Nyheim Solbrække, UiO  
Etter foredraget: Oppklaring og spørsmål  
 
Kl. 13.15-14.00Profesjonsetikk  
Finn Thorbjørn Hansen Aalborg Universitet og UiA
Etter foredraget: Oppklaring og spørsmål  
 
Kl. 14.30-15.15Digitale gruppedrøftinger   
Kl. 15.15-15.45Plenum og samtale mellom Kari Nyheim Solbrække og Finn Thorbjørn Hansen  
Hver gruppe får anledning til å stille spørsmål fra gruppedrøftingene  
 
Kl. 15.45-16.15Fra kursdager til godkjent kurs   Introduksjon av eksamenskravet, frister, mv   

Torsdag 18. mars 2021

Medforfatterskap

KlokkeslettAktivitet
Kl. 08.45-09.00Innledning til dagen og temaet Staben på UiA   
Kl. 09.00- 11.00 (innlagt benstrekk)Medforfatterskap  
Annette Birkeland, Jurist og sekretariatsleder for Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning  
Spørsmål og kommentarer underveis  
 
Kl. 11.00-11.30      Oppsummering og veien videre   Leder av PROFRES, Birgitta Gripsrud