Digjazz.no

DigJazz er en fleksibel og nettbasert videreutdanning i jazz og improvisasjonsmusikk.

Published Endret
Universitetslektorene Thomas Eide Torstrup og Simen Kiil Halvorsen er de faglige ansvarlige for Digjazz. Her er en promo-film NETTOP-UIS har laget for dem.

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). NETTOP-UIS hjalp til i søknadsprosessen, og med utvikling av videopptak og redigering og teknisk løsning. Du får tilgang til kurset her.