Disputas Erik de Vries

Torsdag 6. juni 2024 kl. 10:00-14:00,
Kjølv Egelands hus,
KE E-164.

Ph.d.-kandidat Erik de Vries frå Det samfunnsvitskaplege fakultet vil forsvara avhandlinga si "Varying Bits: A Computational Perspective on News Diversity and Political Parallelism".

Publisert Sist oppdatert
Portrett av Erik de Vries
Erik de Vries
  • Tid og stad: torsdag 6. juni i Kjølv Egeland's hus, auditorium KE E-164
  • Prøveforelesning: 10:00
  • Forsvar av avhandling: 12.00

Tildelt emne for prøveforelesning: Transformer-based approaches to identifying evaluations in texts – challenges and opportunities

Tittel på avhandlinga: Varying Bits: A Computational Perspective on News Diversity and Political Parallelism

Vurderingskomitè:

  1. opponent: Damian Trilling, professor, Universitetet i Amsterdam, Nederland
  2. opponent: Jessica Kunert, junior professor, University of Mainz, Tyskland

Administrator: Helle Sjøvaag, professor, UiS

Hovudvegleiar: Gunnar Thesen, professor, UiS

Medrettleiar: Rens Vliegenthart, professor, University of Amsterdam og Gijs Schumacher, førsteamanuensis, University of Amsterdam

Leiar av disputasen: Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitskaplege fakultetet