Disputas om dysleksi

Anne Elisabeth Dahle disputerer ved Universitetet i Stavanger fredag 2. desember med avhandlingen ”Problematferd ved dysleksi. Svake regneferdigheter ved dysleksi”.

Published Endret

en gutt som har ansiktet ned på masse bøker

Disputasen finner sted i Arne Rettedals hus, fredag 2. desember kl. 12.00. Prøveforelesning samme dag og sted kl. 10.00. 

Dahles avhandling fokuserer på sammenhenger mellom dysleksi og problematferd og dysleksi og svake regneferdigheter hos barn og unge med alvorlig og moderat dysleksi. Hun har undersøkt hvordan lærere, foreldre og elever rapporterte ulike typer problematferd, og om barn og unge med alvorlig dysleksi oftere rapporteres å ha suicidale tanker enn barn og unge uten dysleksi. 

Ulik rapportering 
Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om omfang, type og alvorlighetsgrad av problematferd ved dysleksi. Resultatene tyder også på at norske foreldre og lærere ikke nødvendigvis rapporterer problematferd på samme måte. Et annet forskningsspørsmål var knyttet til hvordan barn og unge med dysleksi mestret ulike typer regneoppgaver i addisjon og subtraksjon, og om ferdigheter i hurtigbenevning (Rapid Automatized Naming, RAN) så ut til å ha betydning for resultatet. Studien viste at oppgaveformatet har betydning for mestring av addisjons- og subtraksjonsoppgaver i denne gruppen, og at ferdigheter i RAN kun var av betydning for barn med dysleksi som i tillegg hadde lave prestasjoner i matematikk. 

Hovedveileder har vært professor Ann-Mari Knivsberg ved Lesesenteret. 

Bedømmelseskomité: Professor Karin Taube (Umeå Universitet, Sverige), professor Mikael Heimann (Linköpings Universitet, Sverige) og førsteamanuensis Egil Gabrielsen (UiS), (administrator) 

Leder av disputasen: Dekan Tor Hauken, Det humanistiske fakultet, UiS 

Alle interesserte er velkomne både til disputas og prøveforelesning.