Disputas om offshore-boring

Ekaterina Wiktorski forsvarte doktoravhandlinga si i disputas ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet 17. april 2020.

Published Endret

Ekaterina Wiktorski

Avhandlinga har tittelen Theoretical and experimental study of wellbore friction and drillstring dynamics. I sitt doktogradsprosjekt var Wiktorski tilknytt Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Rettleirane hennar var UiS- professorane Dan Sui (hovudrettleiar) og Bernt Sigve Aadnøy.