Hopp til hovedinnhold

Disputas om samarbeid i forsking og innovasjon

Korleis samarbeider bedrifter og organisasjonar innan forsking og innovasjonsnettverk? Det har Nina Hjertvikrem forska på.

Publisert: Endret:

Nina Hjertvikrem
Nina Hjertvikrem disputerte 3. april 2020.

Hjertvikrem har blant anna studert norsk deltaking i EU-program. Ho finn at i ein oljeavhengig region som Rogaland så er private selskap meir aktive deltakarar i programma enn i andre regionar, kor det i hovudsak er universitet og forskingsinstitutt som deltek.

Ho har også sett på samarbeid i subsea-næringa. Då fann ho at bedrifter samarbeidde i stor grad, i tillegg så samarbeidde dei med dei same bedriftene som dei også rekrutterte frå og som dei observerte.

Organisasjonar som er nær kvarandre i ulike dimensjonar er viktig for samarbeid, og at eksempelvis det å vere i same industri blir meir viktig over tid. Det same gjeld geografi, mens sosial nærleik ikkje er like viktig over tid, viser forskinga hennar. Dette er viktig for å forstå meir av kven som samarbeider og korleis samarbeidskonstellasjonar utviklar seg over tid.

Hjertvikrem forsvarde avhandlinga si Collaboration in research and innovation networks i disputas 3. april 2020.

Nina Hjertvikrem har bachelor i sjukepleie frå Høgskolen i Bergen, bachelor i økonomi og administrasjon frå NHH, samt master i økonomi og administrasjon frå UIS. Ho jobbar i NORCE Samfunn. Ho har vore tilknytt Handelshøgskolen ved UIS under doktorgradsarbeidet sitt.