Disputas om samvalg i psykisk helse

PROFRES-kandidat Stig Bjønness disputerer 22. april 2022

Published Endret
Stig Bjønness


Fredag 22. april 2022 disputerer Stig Bjønness for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12:00. Du kan følge disputasen via zoom.

Klikk her for å bli med på den digitale prøveforelesningen og disputasen via zoom

Når du logger på via zoom – vær grei og husk dette:

• Slå av videokamera

• Slå av mikrofon


Prøveforelesning kl. 10:00.
Tildelt emne for prøveforelesningen:
Etiske problemstillinger når ungdom er innlagt i psykisk helsevern under tvang
Disputas kl. 12:00. Tittel på avhandlingen:
Brukermedvirkning og samvalg i døgnbehandling av ungdom med psykisk lidelse
Bedømmelseskomité:
Førsteopponent: Ottar Ness, professor, NTNU
Andreopponent: Lars Kjellin, dosent, Örebro universitet, Sverige
Administrator: Marit Alstveit, førsteamanuensis, UiS
Veiledere:
Hovedveileder: Marianne Storm, professor, UiS Biveiledere: Jan Olav Johannesen, professor II, UiS/SUS
Trond Grønnestad, førsteamanuensis, UiS
Leder av disputasen:
Henriette Thune, prodekan for forskning og innovasjon
Det helsevitenskapelige fakultet, UiS