Disputas: Torgeir Solberg Mathisen

PROFRES-kandidat Torgeir Solberg Mathisen holder prøveforelesning og disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) 14. juni ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Published Endret
Torgeir Solberg Mathisen. Foto: USN

Torgeir Solberg Mathisen ved Fakultet for helse og sosialvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i programmet personorientert helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Tittel på avhandlingen er: Implementing structured vision assessment in stroke care services: The KROSS knowledge translation project

Disputasen kan følges både fysisk på campus Kongsber og digitalt via Zoom.

Om avhandlingen

– Hvis vi ikke undersøker synet, så begynner vi kanskje i feil ende.

Slagrammede opplever at synsproblemer ikke blir identifisert og fulgt opp i helsetjenestene. Dette viser en kvalitativ studie fra PhD prosjektet; Et slag for syn. Over 60 prosent av slagrammede får synsproblemer. Synsproblemer kan føre til flere negative konsekvenser i hverdagen for den slagrammede. 

Til tross for dette har norske helsetjenester manglet en organisert og strukturert kartlegging av synsfunksjonen etter hjerneslag. Målet med dette ph.d. prosjektet har vært å redusere gapet mellom kunnskap og praksis, ved å løfte kompetansen om synsproblemer etter hjerneslag og implementere en strukturert synskartlegging av slagrammede med et norsk kartleggingsverktøy, Kompetanse om Rehabilitering av Syn og Slag (KROSS).

Som en del av implementeringen har vi også studert hva som fremmer og hemmer at ny kunnskapen og systematisk kartlegging skal bli implementert i helsetjenestene. En barriere var at helsepersonell hadde manglende kunnskap om synsfunksjonen og hvordan den kartlegges. På den annen side var de veldig motiverte for å styrke denne kompetansen. Inkludering av synskartleggingen i eksisterende rutiner var en viktig fremmende faktor. I evalueringen av prosjektet fortalte deltagerne at det å kartlegge synet hos slagpasientene gav flere positive ringvirkninger for rehabiliteringen. De erkjente at synsproblem kunne være årsaker til pasientenes problemer, og at kunnskap om hvordan pasienten faktisk så, var viktig for å unngå mistolkinger av andre funksjoner, som kognisjon, språk eller balanse. Slik bidro synskartlegging til at rehabiliteringen kunne begynne i «riktig ende».

Gjennom samarbeidet med Kongsberg kommune, Norges blindeforbund, Norsk forening for slagrammede og LHL Hjerneslag har vi sammen bidratt til økt kompetanse om synsproblemer etter hjerneslag og implementert strukturert kartlegging av synet for slagrammede. 

Ph.d. kandidat Torgeir Solberg Mathisen er utdannet sykepleier. Han har master i klinisk helsearbeid innen aldring og eldreomsorg. 

Praktisk informasjon

Program

Kl. 10.00-11.00: Prøveforelesning, rom 2201 (Becker)
Tema for prøveforelesning: "Reporting guidelines in healthcare research"

Kl. 12.00-15.30: Disputas, rom 2201 (Becker)
Tittel på avhandlingen: «Implementing structured vision assessment in stroke care services: The KROSS knowledge translation project».

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Dr Professor Ian Graham, PhD, FCAHS, FNYAM, FRSC, University of Ottawa
  • Andreopponent: Dr Christine Hazelton, Research Fellow, Glasgow Caledonian University
  • Administrator: Dr Associate Professor Vibeke Sundling, University of South-Eastern Norway

Veiledere

  • Hovedveileder: professor Helle Kristine Falkenberg, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, USN
  • Biveiledere: professor Grethe Eilertsen, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, USN og viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering, professor Heidi Ormstad.