Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-Vest politidistrikt. Han er den første i Norge som har tatt sin doktorgrad i et politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert
En gruppe mennesker samlet etter en disputas.
Felix Preshanth Santhiapillai (nummer fire fra høyre) sammen med veiledere og medlemmer av komiteen. Til høyre for Santhiapillai visepolitimester Gøril Våland og politimester Hans Vik. Foto: Privat

Mandag 15. mai forsvarte Felix Preshanth Santhiapillai sin doktorgrad med tittelen «Adapting and implementing Lean thinking in public services to enhance knowledge work processes». Dr. Santhiapillai er ansatt i Sør-Vest politidistrikt og har gjennomført sitt doktorgradsarbeid gjennom en offentlig sektor-ph.d i samarbeid med professor Chandima Ratnayake ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Medveileder har vært Tore Markeset ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Dr. Santhiapillai har jobbet sammen med ledelsen i Sør-Vest politidistrikt og har hatt visepolitisjef Gøril Våland som mentor. I sitt arbeid har Santhiapillai kartlagt hvordan man ved hjelp av såkalt Lean-tenkning (strømlinjeformet produksjon) kan forbedre prosesser i politidistriktet som ivaretar befolkningen og myndighetenes forventinger til politiet, samtidig som man må jobbe innenfor de rammene som er lagt for sektoren. Ett av resultatene har vært innføring av «Kontinuerlig forbedring»-programmet (Continuous Improvement – CI).

Santhiapillai har brukt risikobasert ledelsesteori utviklet i offshoreindustrien til forbedring og ressursallokering hos politiet. En del av arbeidet har gått ut på å utvikle en programvare for risikovurdering av funksjonsfeil. Konseptene har blitt tilpasset fra vedlikeholdsstandard som spesifisert i NORSOK Z008 (Risikobasert vedlikehold og konsekvensklassifisering).

– UiS er stolte av arbeidet som er gjort i doktorgradsprosjektet og av samarbeidet med Sør-Vest politidistrikt. Samarbeidet har ført til den første doktorgraden som er gjennomført i et politidistrikt i Norge. Det er spennende å kunne kombinere vår ingeniørfaglige bakgrunn og Lean-kunnskap med samfunnsoppdraget til politiet, sier instituttleder Mona Minde ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.