Hopp til hovedinnhold

Driv barnehagelærarar med undervisning?

Svært få barnehagelærarar kallar det faglege arbeidet sitt undervisning. Per-Einar Sæbbe har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt om det likevel dreier seg om undervisning.

Publisert: Endret:

Sæbbe disputerte for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 14. mai 2019.

Matematikk i barnehagehverdagen

I avhandlingen «Barnehagelæreres ‘matematikkundervisning’ i barnehagen», har han konkret sett på barnehagelæreres arbeid med matematikk i hverdagsaktiviteter.

Arbeidet med matematikk i hverdagsaktiviteter i barnehagen er komplisert og innebærer blant annet å styre oppmerksomheten mot noe annet enn det aktivitetene i utgangspunktet ser ut til å dreie seg om.

I samspill med barna

Fordi arbeidet skjer i nær dialog og samspill med barna, må barnehagelærerne også forholde seg til barns spontane og uventede spørsmål.

Selv om matematikkundervisningen i barnehagen er planlagt av barnehagelæreren, kan de derfor ikke være like forberedt i alle hverdagsaktiviteter.

Forsøker å styre oppmerksometen

Sæbbe fant at barnehagelærerne forsøkte å styre barnas oppmerksomhet mot matematikk for å støtte barnas læring.

Han mener derfor at arbeidet er intensjonelt og kan beskrives som undervisning, og at vi trenger å utvikle innholdet i begrepet som er tilpasset barnehagens arbeidsmåter.

Per-Einar Sæbbe er fra Biri og bosatt i Sandnes. Han ble utdannet barnehagelærer fra Høgskolen Stord/Haugesund i 1997. Han har mastergrad i barnehagevitenskap fra Universitet i Stavanger fra 2010 og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Tekst: Elin Nyberg