Ekspertliste økonomi

Eksperter som kan kommentere spørsmål rundt økonomi og konjunkturer.

Publisert Sist oppdatert
Mari Rege, professor i samfunnsøkonom

Kompetanseområde: Arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Kontakt: 51 83 37 21 / mari.rege@uis.no

Torfinn Harding, professor i samfunnsøkonomi

Kompetanseområde: makroøkonomi, økonomisk omstilling, økonomisk vekst, økonomisk utvikling, oljeøkonomi, finanspolitikk, kompensasjonsordningene, empiriske analyser, strøm og energi Kontakt: 924 16 746 / torfinn.harding@uis.no

Bård Misund, professor i regnskap og økonomistyring

Kompetanseområde: oppdrett- og havbruksindustrien, energi og råvarer, petroleumsøkonomi, kraftpriser og kraftproduksjon Kontakt: bard.misund@uis.no

Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi

Kompetanseområde: adferdsøkonomi, incentiver og ledelse Kontakt: 995 20 414 / ola.kvaloy@uis.no

Dora Zsuzsanna Simon, postdoktor i samfunnsøkonomi

Kompetanseområde: internasjonal handel og miljøøkonomi, med vekt på matkonsum, klimaendringer og karbonskatt i en global verden. Kontakt: 966 50 543 / dora.simon@uis.no

Gorm Kipperberg, professor i samfunnsøkonomi

Kompetanseområder: miljø-, ressurs- og energi-økonomi, økologisk økonomi, verdsetting av økosystemtjenester, nytte-kostnadsanalyser, sirkulærøkonomi, kildesortering og avfallshåndtering, rekreasjon og turisme, naturkrise og tap av biologisk mangfold, fornybar energi og klimapolitikk, bærekraftig konsum og produksjon, anvendt mikroøkonomi/økonometri Kontakt: gorm.kipperberg@uis.no

Ragnar Tveterås, professor i økonomi

Kompetanseområder: økonomi, havbruk, grønn omstilling, innovasjon, bærekraftig produksjon. Kontakt: 990 16 796 / ragnar.tveteras@uis.no

Silje Haus-Reve, førsteamanuensis i innovasjon og regionale studier

Kompetanseområder: sirkulær økonomi Kontakt: 992 41 460 / silje.haus-reve@uis.no

Cornel Nesseler, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi

Kompetanseområder: idretts- og e-sportøkonomi og samfunnsspørsmål, diskriminering
Kontakt: 51 83 20 02 / cornel.m.nesseler@uis.no