Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. Dermed får studentene muligheten til å lære seg fag og teknikker som også kan brukes utenfor petroleumsbransjen.

Publisert Sist oppdatert
Fra venstre stipendiat Thomas Meldahl Olsen, senioringeniør Espen Sigmundstad i Anko og instituttleder Alejandro Escalona. Foto: Kjersti Riiber

Geofag forbindes tradisjonelt med ressursene i berggrunnen, petroleumsgeologi og petroleumsutvinning. Nå satser universitetet på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk i samarbeid med industripartner Anko, som blant annet driver med geomatikk og landmåling. Målet er å gi studentene muligheter til å lære seg fag og teknikker som også kan brukes utenfor petroleumsbransjen.

Samarbeidsavtalen mellom Institutt for energiressurser og Anko ble signert tidligere i mai. Over en treårsperiode mottar instituttet 1 million kroner i året for å drive med forskning og innovasjon innen geoteknikk og geofysikk.

– Avtalen gir oss mulighet til å opprette et nytt kurs i geoteknikk i bachelorstudiet geo- og energiressurser. Studentene får muligheten til å bruke data fra prosjektene. I tillegg vil samarbeidet åpne for flere forskningsprosjekter for doktorgradsstudentene våre, sier instituttleder Alejandro Escalona.

Kompetanseoverføring

For Anko er målsetningen med samarbeidet å videreutvikle landbasert industri ved å utvikle smarte løsninger som drar nytte av erfaringer fra petroleumsindustrien.

– Med denne avtalen vil vi få en uvurderlig tilgang til master- og doktorgradsstudenter. Markedet både i regionen og internasjonalt er i stor utvikling. Kompetansen opparbeidet på UiS i tett samarbeid med petroleumsindustrien har ført til en rekke nyvinninger og ny teknologi, sier daglig leder Stian Lomeland i Anko AS.

Selskapet ønsker å benytte denne kompetansen inn mot bygg- og anleggsbransjen for å finne smartere måter å arbeide på, som vil være mer nøyaktig og kostnadseffektive sammenlignet med dagens metoder.

– Med UiS på laget får vi dedikert personell som legger til rette for at vi kan være i front i denne utviklingen. Vi mener at vi sammen kan revolusjonere deler av vårt tekniske fagområde, sier Lomeland.

Nytt i regionen

Forskning og utdanning innen geoteknikk og overflategeofysikk er nytt ved UiS, og også i Rogaland.

– Geofagsstudentene våre kan ved hjelp av dette samarbeidet sikte seg inn på områder utenfor petroleumsbransjen. De kan jobbe med geotekniske utfordringer som følge av vær og vind, for eksempel drenering, flom og ras. Kompetansen er også nyttig innen fagfelt som arkeologi og kartlegging av berggrunnen. Gjennom avtalen kan vi utdanne geofagsstudenter med relevant kompetanse i tett samarbeid med industrien, sier Alejandro Escalona.

I samarbeidsprosjektet tar man i bruk utstyr som droner, lidar (optisk fjernmålingsteknikk) og en autonom katamaran utviklet ved UiS for effektivt å samle, bearbeide og tolke 2D- og 3D-geofysiske data.

Tekst: Kjersti Riiber