UiS deltar i nytt hydrogensenter

Forskere ved Universitetet i Stavanger samarbeider med NORCE i det nye senteret HyValue. Målet er å bidra til raskere avkarbonisering.

Published Sist oppdatert
Fionn Iversen
Fionn Iversen. Foto: NORCE

Forskningssenteret HyValue skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. Forskningsrådet offentliggjorde nylig at de bevilger penger til senteret, som blir et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Finansieringen er på 15 millioner kroner per år over åtte år. I tillegg bidrar industripartnere med midler til senteret.

Universitetet i Stavanger, og da hovedsakelig Institutt for energi- og petroleumsteknologi skal blant annet bidra med hydrogenproduksjon av såkalt turkis hydrogen (se faktaboks), utvikling av materialer og metoder til transport og lagring av hydrogen og ulike anvendelser av hydrogen og sikkerhet.

Energibærer

I HyValue skal partnerne utvikle nye metoder for produksjon, bidra til økt kunnskap om risikovurdering og ny metodikk for å analysere samfunnsmessig forankring.

– Vi trenger en utslippsfri energibærer. Hydrogenbaserte energibærere, slik som hydrogen og ammoniakk, vil stå sentralt når norsk industri skal redusere klimagassutslipp, sier Fionn Iversen, senterleder i HyValue og forsker i NORCE, i en pressemelding.

Satsingsområde

Universitetet i Stavanger satser på hydrogen også utenom deltakelsen i det nye FME-senteret. Satsingen til UiS støttes av en samarbeidsavtale med Equinor, Akademia-avtalen. Dette er en avtale som går over fem år. I avtalen var det rom for et nytt delprosjekt, og valget falt på hydrogenforskning.

– Hydrogen som energibærer er et strategisk viktig område for oss. Det kopler energi til grønn omstilling, sier prodekan for forskning Helge Bøvik Larsen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

I det nye senteret stiller UiS med et bredt lag av fagpersoner tilhørende flere institutter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Hydrogen
Grått

Omtrent 96 prosent av alt hydrogen vi produserer i dag er såkalt grått hydrogen, og kommer fra kull, olje eller naturgass.

Grønt

Om lag fire prosent av hydrogenet vi bruker i dag er såkalt grønt hydrogen. Det lages fra elektrisitet, fortrinnsvis fra fornybar kraft.

Blått

Produksjon av blått hydrogen tar i likhet med grå hydrogen i bruk kull, olje eller naturgass, men på en måte som ikke fører til utslipp.

Turkis

I stedet for å skille ut karbonet i naturgass som CO2, så pyrolyserer man naturgassen slik at karbonet blir til faststoff.

HyValue
Samarbeidspartnere

Initiativtakere og nasjonale forskningspartnere er Energiomstilling Vest (EOV), som består av Universitetet i Bergen (UiB), Norges handelshøyskole (NHH), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og NORCE, sammen med Universitetet i Stavanger (UiS), Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Oppgaver

HyValue skal utforske metoder for produksjon av hydrogen og ammoniakk som reduserer energitap og kostnader betydelig. Senteret skal utnytte og utvikle løsninger for transport, lagring og fylling/bunkring av hydrogenbasert drivstoff.