EnviroCitizen

Citizen Science for Environmental Citizenship

Publisert Sist oppdatert

Envirocitizen er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som tar sikte på å forske på hvordan man kan oppmuntre folk til å være mer miljøbevisst gjennom engasjement med grasrotforskning. Arbeidet koordineres av Universitetet i Stavanger i samarbeid med:

  • Det estiske vitenskapsakademiet
  • Kypros senter for miljøforskning og utdanning
  • New Europe College, Romania
  • Radboud universitet, Nederland
  • Universitetet i Extremadura
  • Sveriges lantbruksuniversitet

Grasrotforskning kan skape mer enn god vitenskap; den kan skape engasjerte medborgere. Fugleaktiviteter, særlig fugletelling og ringmerking av fugler, har noen av de lengste grasrotforskningsstradisjonene i verden. Disse aktivitetene har et stort potensial for å nøre opp om miljøbevissthet blant folk, i form av rettigheter og ansvar som individer og samfunnet kollektivt har overfor naturen. Prosjektet tar sikte på å endre konteksten der eksisterende innsamling skjer for å bidra til mer miljøbevisste medborgere.