Bjergsted: Åpningstid og nøkler

På campus Bjergsted trenger du studentkort for å komme deg rundt.

Published Endret
Bygg 2 i Bjergstedparken, gamle kulturskolen.  Foto: Marius Vervik

Elektronisk nøkkelsystem

Fakultet for utøvende kunstfag består av flere bygg på campus Bjergsted; hovedbygget, bygg 2 (nye dansesaler), samt blokk 5, 6, 7 og 8. Adgang til byggene er regulert ved et elektronisk nøkkelsystem.

Ved studiestart må du skaffe deg studentkort på Campus Ullandhaug, dette må registreres i skranken her på Campus Bjergsted slik at du får tilgang til byggene.

Studentkortet er personlig, og må ikke overdras til andre. Brudd på denne regelen kan medføre at du sitt studentkort blir stengt.

For studenter som allerede har blå brikke og vil levere denne

Ved fullført studium skal det leveres et elektronisk utfylt refusjonsskjema, nøkler og brikke i ekspedisjonen. Først da tilbakebetales depositum. Nøkler og chip må leveres inn senest 1 juli etter at du er ferdig som student ved Fakultet for utøvende kunstfag. Husk å tømme skapet ditt og fjerne hengelåsen etter endt studie.

Skjemaet fylles ut med navn, adresse, bestillerkode (UK-ADM), bankkonto samt beløpet som kreves refundert.

Åpningstider campus Bjergsted

Med studentkort har du tilgang til byggene fra kl 07.00 - 23.00 hver dag. Det vil gå alarm om du oppholder deg i bygget utenom dette tidsrommet. Dersom alarmen utløses vil vaktselskapet utstede faktura med et gebyr på 2100,- (per 2017). Vedkommende som utløste alarmen er ansvarlig for at fakturaen betales.

Inngangsdørene i hovedbygget vil være åpne fra 08.00 - 15.30 i ukedagene. I juli og begynnelsen av august er inngangsdørene stengt, og studentkort må brukes.

Åpningstider ekspedisjon

Ekspedisjonen i hovedbygget er åpen for henvendelser mandag, onsdag og fredag fra kl 10.00 - 14.00 . Stengt i lunsjen mellom 11.30 - 12.30. Ekspedisjonen er også stengt i juleferie, påskeferie og fellesferien.
I semesterstartsuken er ekspedisjonen åpen fra 09.00-15.00.

Utenom åpningstid kan du henvende deg på mail: bjergsted@uis.no.

Du er kanskje også interessert i

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bjergsted: Lån av utstyr

Alle studenter tilhørende campus Bjergsted kan låne utstyr til studierelaterte konserter og prosjekter.

Bjergsted: Øvingsrom for studenter

Studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag kan booke øvingsromrom.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Studentsiden for campus Bjergsted

Her finner du nyttig informasjon knyttet til din studiehverdag på campus Bjergsted.