Hopp til hovedinnhold

Fakultetsstyret - Fakultet for utøvande kunstfag

Fakultetsstyret har ansvar for å bestemma overordna mål, prioriteringar og strategiar for fakultetet.

Publisert: Endret:

Fakultetsstyret 2017-2021

Fakultetsstyret skal mellom anna fastsetje studietilbod, og framme forslag til universitetsstyret og utdanningstutvalet, samt definere område for satsingar innan forsking og samfunnskontakt. 

Faste medlemmer 

 • Per-Harald Nilsson, ekstern (styreleiar) 
 • Birte Myhrstad, ekstern 
 • Tor Yttredal, vit 
 • Tore Johansen, vit 
 • Lise Karin Meling, vit 
 • Bettina Smith, vit 
 • Aslaug Margareth Vasshus, tek-adm 
 • Anna Elise Sørdal Klungre, student 

Varamedlemmer 

 • Siri Aavitsland, ekstern 
 • Hans Knut Svee, ekstern 
 • Per Zanussi, vit 
 • Stein Inge Brækhus, vit 
 • Vilde Baklid, tek-adm 
 • Agnete in't Veld Bendiksen, tek-adm 
 • Thea Kjelseth Dolmen, student 

Frå administrasjonen 

 • Sekretær/sekretariat: Morten Wensberg, dekan 
 • Referent: Stig Åge Solemsli, fakultetsdirektør