Påbyggingskurs i søketeknikker for helse- og sosialfag

Tirsdag 5. november 2024 kl. 12:15-14:00,
Universitetsbiblioteket,
kursrommet, KE A-253.

Bli med på bibliotekets workshop i søk og søketeknikker for viderekomne.

Publisert Sist oppdatert

søkekurs

I dette kurset ser vi nærmere på mer avanserte søketeknikker, ta med din egen problemstilling.  

Kurset retter seg mot deg som er: 

  • ferdig med prosjektplanen til masteroppgaven 
  • er i gang med et vitenskapelig arbeid 
  • skal finne litteratur til en empirisk studie eller litteraturoppgave i forbindelse med masteroppgaver eller PhD 

Målgruppe: Studenter og ansatte ved helse- og sosialfag ved UiS.

Utstyr: Ta med egen PC.

Undervisningsform: 45 minutter forelesning og demo og 45 minutter selvstendig arbeid.

Antall deltakere: 25 stk, kurset krever ikke påmelding.

Undervisningsspråk: Norsk.

Hvor: Bibliotekets kursrom, KE A-253 

I kurset lærer du om: 

  • Forskjeller mellom ulike typer litteraturoppgaver 
  • Grunnleggende- og systematiske søketeknikker 
  • Forskjeller mellom emneord og tekstord 
  • Fagspesifikke databaser i søkeplattformene EBSCO Host og OVID (f.eks. SOCIndex & Medline)