Foreleser i Master i transformasjon og nyskaping – Erik Lerdahl

Erik er professor og leverer kurset ‘Tjenesteinnovasjon og designmetodikk’ (E-MTN102). Han har spesialkompetanse på kreativitet, brukerdrevet innovasjon, samskaping, fasilitering, designmetodikk, tjenestedesign og framtidsscenarier.

Published Endret
Erik Lerdahl

Erik Lerdahl, PhD, er professor i halv stilling på Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han er også spesialrådgiver for Smartbyavdelingen i Stavanger kommune og gründer i utviklingen av en webbasert applikasjon for samskaping som skal bidra til raskere og bedre verdiskapning i workshop og møter.

Erik tok i 2001 en doktorgrad i kreativitet og designprosesser på institutt for produktdesign ved NTNU. Tittelen på avhandlingen het «Staging for creative collaboration in design teams», der design teams kan beskrives på norsk som «tverrfaglige utviklingsgrupper». Han er ellers opprinnelig utdannet sivilingeniør i fysikk og har tatt studier innen musikk.

Erik har alltid likt å veksle og koble sammen akademia og praksis. Han har tidligere vært førsteamanuensis i designfilosofi og metodikk ved Kunsthøgskolen i Oslo (2003-2008) og professor i kreativitet ved Høyskolen Kristiania (2011-2020). I sitt praktiske virke har han vært design- og innovasjonsleder for en rekke prosjekter innen privat og offentlig sektor, blant annet innen måltidsbransjen. Han har også fasilitert og holdt hundrevis av workshops og kurs. Kombinasjon av akademisk og praktisk tilnærming har ledet til tre fagbøker: Slagkraft, håndbok i idéutvikling (2007), Slagkraftige møter (2015) og Nyskapning (2018). Han har i tillegg gitt ut flere bøker med aforismer slik som «Bryterne til lyset står i mørket» samt egenkomponerte sanger og musikk.

Erik startet først som professor II ved UiS der han underviste både i tjenesteinnovasjon og samskaping. Gjennom sin stilling som spesialrådgiver i Smartbyavdelingen tok han initiativet og utforsket muligheten til å få laget en hel EVU-master som vil gi etterutdanningsstudenter viktig metodikk, prosess- og ledelseskompetanse til å møte de store samfunnsutfordringene og raske endringer. I samskaping og samspill med kolleger ved UiS og 30 partnere fra privat, offentlig og frivillig sektor ble resultatet til sist denne unike ledelsesmasteren i transformasjon og nyskapning (MTN).

For mer informasjon om Erik: slagkraft.no