Foreleser i Master i transformasjon og nyskaping – Ingjerd Jevnaker Straand

Ingjerd har jobbet med fasilitering og møteledelse i en årrekke som designpraktiker, både som konsulent og som “in-house”-designer og prosjektleder. Hun leverer kurset Samskaping og fasilitering (E-MTN104).

Published Endret

Portrett av Ingjerd Straand
Ingjerd Jevnaker Straand.

Ingjerd Jevnaker Straand bringer til torgs spesialisert kunnskap i ulike måter å samskape med ulike grupper og har flere år med praktisk erfaring fra innovasjonsarbeid, design research, digital utvikling og fasilitering av prosesser. 

– En god fasilitator er i stand til å fremme perspektivene til de ulike bidragsyterne samtidig  som en leder prosessen frem mot mål. Trening hjelper, men det handler også om å bruke de rette verktøyene. Visuelle metoder og designmetoder er godt egnet for samskaping, sier Straand.

Som konsulent og designleder har Ingjerd ledet team og innovasjonsprosjekter for kunder som Vy, Vinmonopolet, Equinor og flere kommuner rundt om i landet. I dag er hun seniorrådgiver i tjenestedesign i Smartbyen i Stavanger kommune og tar doktorgrad innen psykologi og designtenkning ved Universitetet i Stavanger (UiS). Doktorgraden til Ingjerd handler om hvordan en kan samskape med arbeidsløse unge for å skape en digital, psykologisk intervensjon. Prosjektet utføres i samarbeid med blant annet NAV. 

Som tjenestedesigner i Stavanger kommune har Ingjerd jobbet med nye løsninger og brukeropplevelser knyttet til mobilitetspunkt, nytt rådhus i Stavanger og forbedringer av Helsestasjon for ungdom

Ingjerd leverer kurset Samskaping og fasilitering (E-MTN104) som kan tas som en del av Master i transformasjon og nyskaping (MTN). Samskaping handler om involvering og samspill med andre for å oppnå innovasjon og problemløsning. Da er det sentralt at alle som er med får bidratt slik at ny innsikt og løsningsforslag kan komme på bordet. Men uten god og effektiv fasilitering og ledelse av møter, workshops og arbeidsprosesser er det vanskelig å få frem brukerens, kundens eller andre aktørers perspektiver på en god måte.

Ingjerd har mastergrad i business med spesialisering i innovasjon, og annen utdannelse innen psykologi, grafisk design, markedsføring og prosjektledelse. Hun har 18+ års erfaring fra næringsliv og offentlig sektor, fra både i inn- og utland (London, Boston, Leipzig, Brisbane). Ingjerd har hatt en interesse og nysgjerrighet for kreativt arbeid, samskaping og design i lengre tid, og jobbet i flere år for DOGA, Design og Arkitektur Norge som prosjektleder (da under navnet Norsk designråd) og som deltaker i fagjuryen for Doga-merket i Tjenestedesign. 

Som leder av den globale interessegruppen IXDA - Interaction design association sitt lokale kapittel i Stavanger, og tidligere leder av designbyrået Halogen i Stavanger, så har Ingjerd vært en av pådriverne for å få på plass utdanning ved UiS innen tjenestedesign, brukeropplevelse og designtenkning.