Foreleser i Master i transformasjon og nyskaping – Trude Furunes

Trude Furunes er emneansvarlig for Masteroppgaven (E-MTNMAS).

Published Endret

Trude Furunes, Instituttleder NHS

Trude Furunes er professor i ledelse og en del av teamet som har utviklet masterprogrammet i transformasjon og nyskaping. Hun er opptatt av at universitetet utvikler utdanningstilbud som er interessante for deg som er i jobb, og spørsmålet om hvordan universitetet kan gjøre studiene enda mer arbeidsrelevante har vært en driver. I utarbeidelsen av masteroppgaven for dette studiet har det derfor vært viktig at du kan ta tak i en transformasjons- eller nyskapingsprosess som er relevant for din jobb som utgangspunkt for oppgaven. Her har du mulighet til å gjøre en forskjell!

Før hun begynte ved Universitetet i Stavanger hadde Trude erfaring som medarbeider og avdelingsleder i privat servicesektor. Et ønske om å lære mer om hvordan man kan lede og påvirke endring tok henne til videre studier og senere en doktorgrad i ledelse.

Ved Universitetet i Stavanger har hun hatt ulike roller ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Norsk hotellhøgskole, nå som instituttleder for Norsk hotellhøgskole. Studier og jobb har gitt henne opphold ved og internasjonale erfaringer fra University of Otago, New Zealand og University of Queensland, Australia.

Trude har også utstrakt forskningssamarbeid med nederlandske kolleger og er medlem av det europeiske COST nettverket CA 22120 - A European Network for Leverage the Multi-Age Workforce. Dette nettverket adresserer en av problemsstillingene Trude har vært opptatt av i sin forskning: hvordan kan kompetanse utvikles gjennom yrkeskarrieren, og hvordan kan arbeidsgivere legge til rette for at medarbeidere er i utvikling. Fleksible utdanningstilbud, slik som denne erfaringsbaserte masteren i transformasjon og nyskaping ved Universitetet i Stavanger er et tilbud som kan dekke noen av kompetansebehovene som arbeidslivet står overfor.

Masteroppgaven representerer avslutningen på studiet. Gjennom arbeidet med oppgaven ønsker vi som team å gi deg mulighet til fordyping i et tema du er spesielt interessert i. Læringsprosessen vil støttes av metodeseminar og du vil få tildelt en veileder. Her kan du kombinere relevant arbeidserfaring med designdrevet faglig innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, transformasjon og nyskaping.