Forlenging av refusjonsordning for økonomisk støtte til ukrainske studenter rammet av krigen i Ukraina

Ukrainske studenter som sliter økonomisk på grunn av krigen i Ukraina, kan få penger til å dekke levekostnader. Ordningen gjelder Ukrainske studenter som befant seg i Norge før krigen kan få stipend til livsopphold også neste studieår.

Publisert Sist oppdatert

Som følge av krigen i Ukraina og økonomiske sanksjoner iverksatt mot/av Russland og Belarus etablerte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i samråd med Kunnskapsdepartementet en særskilt refusjonsordning for norske høyere utdanningsinstitusjoner og fagskoler for å møte akutte betalingsproblemer for ukrainske, russiske og belarusiske studenter i vårsemesteret 2022.
Den 30.06.2022 annonserte regjeringen at de forlenger ordningen for ukrainske studenter som befant seg i Norge ved krigens utbrudd. De samme føringene vil være gjeldende for den nye ordningen som går fra 01.09.2022 til 31.07.2023.

Studenter som kvalifiserer til stipendet, vil få utbetalt opptil 11 500 kr per måned fra mars til august. Ph.d.-stipendiater får utbetalt opptil 21 000 kr. Her kan du lese informasjon fra regjeringen.no

Ta gjerne kontakt med Studentweb-hjelp@uis.no dersom du finner deg kvalifisert. Frist for å melde inn behov for støtte er 10 oktober, 2022.