Disputas for Ingrid Glette-Iversen

Tirsdag 18. juni 2024 kl. 10:00-15:30,
UiS, Kjølv Egelands Hus,
E-164.

Philosophiae Doctor Disputation - Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet

Publisert Sist oppdatert

Ingrid Glette-Iversen vil forsvare sin doktorgradsavhandling ved Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands Hus E-164. Språket vil være engelsk på prøveforelesningen, men selve disputasen vil foregå på norsk.

Kl. 10.00: Prøveforelsesning "Artificial intelligence in a risk analysis and risk science context: I) Basic ideas II) How it is and can be used and III) Challenges”

Kl. 12.15: Disputas “Contributions to Risk Analysis - Improving the understanding and characterization of risk following an uncertainty-based risk perspective”

Både prøveforelesningen og disputasen er åpen for publikum

Bedømmelseskomité:

  • Professor Henrik Tehler, Lunds Universitet, Sverige
  • Dr. Hanna Lindbom, AFRY, Sverige
  • Professor Eirik B. Abrahamsen, Universitetet i Stavanger

Veiledere:

  • Hovedveilder: Professor Roger Flage, Universitetet i Stavanger
  • Medveileder: Professor Terje Aven, Universitetet i Stavanger

Leder av disputasen:

  • Professor Jon T. Selvik, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

Digital deltagelse på Zoom

Møte ID: 645 8668 0300

Passord: 449613