Avansert kjerneanalyse – modellering, eksperimentell design og oppskalering

Å forutsi underjordiske strømningsprosesser er utfordrende, men svært viktig for olje- og gassproduksjon, karbonlagring, og hydrogenlagring og -produksjon.

Publisert Sist oppdatert

En av de største utfordringene er å oppnå nøyaktige parametere i modellene, som er avhengig av laboratorieteknikker. Spesielt vanskelig er dette for funksjonene relativ permeabilitet og kapillærtrykk. I de anvendte eksperimentelle oppsettene påvirkes dataene generelt av kapillaritet, adveksjon, gravitasjon, kompressibilitet og kjemiske effekter samtidig. Standardtolkning av de innhentede dataene pleier imidlertid ignorere de fleste effektene og fokusere på én eller to dominerende mekanismer.

Forskningen vår har følgende mål:

  1. Forbedret forståelse av samspillet mellom viktige flerfasestrømningsmekanismer, hvordan de påvirker metningsfunksjonestimater, lagrings- og produksjonspotensial og testdata som funksjon av tid
  2. Hvordan passende tiltak kan iverksettes for å oppnå nøyaktige estimater av relativ permeabilitet og kapillærtrykk
  3. Hvordan estimere lagrings- og produksjonspotensial av hydrokarboner, CO2 og hydrogen
  4. Hvordan oppskalere laboratorieobservasjoner
  5. Bestemme reaksjonskinetikk og deres forhold til fukt og svekking av bergstyrke
  6. Foreslå og teste nye eksperimentelle design
  7. Forkorte eksperimentell testtid og forbedre kunnskapen
  8. Fastsettelse av tidsskalaer
  9. Bestemme korrelasjoner som beskriver hvordan testdata oppfører seg som funksjon av tid
  10. Bruke analytiske, numeriske og maskinlæringsteknikker for å tolke eksperimenter og få forbedret forståelse av flerfaseprosesser

Vi ser nærmere på disse eksperimentelle oppsettene: Kjerneflømming, spontan imbibisjon, sentrifugering, trykkavlastning osv.

Forskere

Førsteamanuensis i reservoarstyring
51832241
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Stipendiat i petroleumsteknologi
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser