Jassem Abbasi

Stipendiat i petroleumsteknologi

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energiressurser
Publikasjoner