Beverne som flyttet til Sverige

En digital utstilling følger historien om beverne som ble fanget i Norge for å settes ut i Sverige for 100 år siden.

Publisert Sist oppdatert

Unge bevere i Åmli. (Foto: Robert Collett/Göteborgs naturhistoriska museum)

En ny stor utstilling om historien til den norske beveren har åpnet. Den digitale utstillingen Beverens reise følger historien om gjeninnføringen av beveren i Skandinavia tidlig på 1900-tallet. I 2021 markerer vi 100-årsjubileet for den første gangen bevere ble fanget i Norge for å settes ut i Sverige, hvor de døde ut på slutten av 1800-tallet.

- Dette er en miljøhistorie om et lite sted – Åmli i Agder – som har fått store konsekvenser, forklarer professor Dolly Jørgensen. Hun har forsket på historien om beverens bevaring.

- Beveren hadde forsvunnet så godt som overalt, men kom tilbake takket være folk som tok beveren med tilbake til sine gamle trakter for 100 år siden.

Beverens reise stilles ut på Europeana, en europeisk plattform for digital kulturarv. Europeana har for tiden 54 utstillinger som belyser viktige historiske hendelser og kulturarv på tvers av Europa ved hjelp av materiale fra tusenvis av europeiske kulturarvsinstitusjoner.

- Vi er glade over å kunne stille ut Beverens reise på Europeana. Det har vært en fornøyelse å kunne delta i dette prosjektet og vi ser fram til å introdusere publikum til historien om beverens utryddelse og gledelige tilbakekomst til Sverige. Det sier Europeanas innholds- og utstillingskoordinator, Małgorzata Szynkielewska.

Beverens reise er den første utstillingen skapt av en prosjektgruppe basert i Norge. Norske kulturarvsinstitusjoner har støttet Europeana-initiativet gjennom å bidra med digitalt innehold og finansiering. Det er for øyeblikket over 4,8 millioner gjenstander fra norske kulturarvsinstitusjoner på Europeanas nettside. To tredjedeler av disse har en åpen lisens, noe som gjør mer kultur tilgjengelig for flere folk.

- Å bruke Europeanas samlinger for å gi liv til Beverens reise hadde vært en rørende opplevelse, sier Verity Burke. Hun har vært kurator for utstillingen. Ikke bare ble beveren gjeninnført til Sverige fra Norge, men samlingene til Europeana har latt beveren fortsette sin reise langt ut over sine opprinnelige områder.

Professor Dolly Jørgensen.

Barnebok om beverhistorien

Utstillingen er kommet i stand som en del av prosjektet «Beyond Dodos and Dinosaurs», finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Dolly Jørgensen. Prosjektet er en del av det miljøhumanistiske forskningsinitiativet The Greenhouse.

I forbindelse med den engelsk-språklige digitale utstillingen har Jørgensen også skrevet en norskspråklig bok om beverens historie og en illustrert barnebok. Begge kan leses gratis på nettet. Norske skoler og bibliotek kan bestille gratis eksemplar av begge bøkene.

Utstilling i Åmli til sommeren

En fysisk utstilling om Beverens reise åpner på Elvarheim museum i Åmli 20. juni 2021. Museet har utstillinger om lokalhistorie, spesielt om jakt og fiske i området.

- I en tid preget av utfordrende miljøendringer og truende artsutryddelser, viser denne utstillingen at det er mulig for enkeltmennesker å gjøre små ting som har store effekter, sier Dolly Jørgensen.

Ansatte omtalt i denne saken

Professor i historie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor
51831176
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap