Disputas om temperaturvariasjonar i kalkreservoar

Tijana Voake disputerte til doktorgraden ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet onsdag 22. januar 2020.

Publisert Sist oppdatert
Tijana Voake. Foto: Kjersti Riiber

Ho forsvarte avhandlinga Thermal properties of reservoir rocks, role of pore fluids, minerals and digenesis. A comparative study of two differently indurated chalks

Tijana Voakes doktorgradsprosjekt inneheldt ein samanliknande studie av to kalktypar av ulik hardheit. Føremålet var vore å undersøkje korleis temperaturvariasjonar i kalkreservoar som følgje av innsprøyting av kaldt vatn og tverrstrøyming kan påverke kalken sin mekaniske styrke.

I sitt doktorgradsarbeid var Voake tilknytt Det nasjonale IOR-senteret for auka oljeutvinning.