Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Publisert Sist oppdatert
Jimma University
Jimma University i Etiopia er en av partnerne i nye utdanningsprosjekter ved Det teknisk-vitenskapelige fakultet.

Sammen med Jimma University og Wollega University i Etiopia er UiS tildelt 19,1 millioner kroner til utdanningsprosjektet INDMEET (Institutional Network for Design and Manufacturing Education & Training). Det er et seksårig partnerskapsprosjekt mellom Det teknisk-vitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) i Norge og Fakultet for maskinteknikk ved Jimma Institute of Technology (JiT) i Jimma University (JU) og Wollega University (WU) i Etiopia.

Prosjektet har som mål å styrke samarbeidspartnernes institusjonelle kapasitet i sør for å forbedre kvaliteten på ingeniørutdanning og teknisk og yrkesrettet opplæring.

– Blant annet vil UiS-teamet bidra med å anvende problembaserte undervisningsmetoder vi har erfaring med ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ved UiS. Målet er bedre læring og å motivere innovasjon som kan bidra til utvikling av selvstendig næring og yrkesopplæring i sør, sier prosjektleder Hirpa Gelgele Lemu, professor ved Institutt for bygg, maskin og materialteknologi ved UiS.

Prosjektet består av utdanning, forskning, TVET (teknisk og yrkesrettet utdanning og opplæring) og institusjonell kapasitetsbygging.

Master- og doktorgradsstipend

Nye doktorgradsprogrammer i mekanisk design og produksjon og masterprogram i design engineering vil bli utviklet og lansert på Jimma University og Wollega University.

INDMEET-prosjektet tar sikte på å utdanne 80 mastergradsstudenter (50 ved Jimma University og 30 ved Wollega University) hvorav 30 tildeles fullt stipend. I tillegg vil lærere og ingeniører bli tilbudt opplæring i 3D-modellering og digitale verktøy gjennom sommerskoler. Det vil også bli tildelt mobilitetstilskudd til 12 kvinnelige studenter, og det opprettes syv doktorgradsstillinger og to postdoktorstillinger.

9,9 millioner kroner til utdanning i Indonesia og Sri Lanka  

Det andre TN-prosjektet som har fått støtte fra Norad er “Enhancing Lean Practices in Supply Chains: Digitalization”. Lean er en produksjonsmetodikk for framstilling av varer og tjenester. Prosjektet er et samarbeid med Institut Teknologi Bandung i Indonesia og University of Moratuwa i Sri Lanka, og dreier seg hovedsakelig om å minimere avfall i forsyningskjeder. Professor Chandima Ratnayake ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) står bak prosjektet. Målet med prosjektet er todelt:  

  1. Å øke kunnskapen til personell som er involvert i forsyningskjeder og logistikknettverk ved å tilby opplæringsprogrammer 
  2. Å styrke høyere utdanning gjennom fire doktorgradsstipend (to i Indonesia og to i Sri Lanka)  

Opplæringen skjer ved hjelp av nye digitaliseringsmetoder innen forsyningskjeder og logistikk. I denne sammenheng er prosjektet sentrert rundt fattigdomsbekjempelse. 

– Vi ønsker å bidra til å fremme sirkulærøkonomien i disse landene. Det er også viktig å øke partnerskapssamarbeidet mellom sør og sør, Indonesia og Sri Lanka, samtidig som det styrker samarbeidet mellom disse landene og Norge.   

Bærekraftsmål 

Chandima Ratnayake tror utdanningsprosjektet vil ha stor betydning ikke bare lokalt i Indonesia og Sri Lanka, men også for forskergruppen som er involvert ved UiS. 

– Bevilgningen fra Norad gjør det mulig å se nærmere på forsyningskjeder i industri, produksjon og bygg i de aktuelle landene, og så overføre kompetanse fra Norge til utviklingsland. Prosjektet gir også en flott mulighet til å utnytte de framtredende trekkene fra asiatiske sektorer som senere skal implementeres i norske forsyningskjeder og logistikknettverk, sier Ratnayake. 

Han legger til at det viktigste er at prosjektet gir en mulighet til å minimere avfallet i forsyningskjedene og logistikknettverkene ved hjelp av Lean-verktøy og digitalisering. 

– Noe som igjen muliggjør FNs bærekraftsmål om å redusere karbonavtrykket ved å styrke sirkulær økonomi, avslutter Ratnayake. 

Tekst: Marita Omdal og Kjersti Riiber

Kontakt

Professor i maskinteknikk
51832173
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Professor i maskinteknikk
51831938
Stavanger
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi