Lyses forskningspris til professorer i miljøhistorie

«Hvordan skal vi svare på de store miljøutfordringene, på lokalt, nasjonalt og globalt nivå? Det er viktig at vi stiller oss disse spørsmålene.» Professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen er tildelt Lyses forskningspris 2018 for sin forskning på miljøhistorie.

Publisert Sist oppdatert

Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen ,mottok Lyses forskningspris under UiS sin 15.årsfest. Prisen ble delt ut av konserndirektør Grethe Høiland
Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen mottok Lyses forskningspris under UiS sin 15. årsfest. Prisen ble delt ut av konserndirektør Grethe Høiland. (Foto: UiS/Mari Løvås)

Publisert første gang 29.01.2019

Utdelingen skjedde på UiS sin årsfest 29. oktober 2019. Prisen ble delt ut av konserndirektør Grethe Høiland i Lyse, og den består av et diplom og et stipend på 50 000 kroner.

Miljø og historie

Høiland la vekt på at prisvinnerne kom til UiS for litt over to år siden og allerede har bidratt til å bygge opp forskningsmiljøet The Greenhouse med stor anerkjennelse, både nasjonalt og internasjonalt.

– Fra første stund har prisvinnerne vist et stort engasjement for å bygge opp Greenhouse som et sterkt og synlig forskningssenter innen miljø og historie. De har oppnådd en høy vitenskapelig produksjon, samt å sende flere søknader til både forskningsrådet og EUs forskningsprogram, hvorav flere er blitt innvilget, sa Høiland.

De fikk blant annet tidligere i år midler fra Norsk forskningsråd til å starte en ny forskerskole innen fagfeltet miljøhumaniora.

Et veiskille

– Det er en stor ære å motta prisen, sa Finn Arne Jørgensen.

Prisvinnerne legger vekt på at humaniora handler om mer enn å finne teknologiske løsninger, men stiller heller spørsmål om hvorfor folk gjør som de gjør, og reflekterer over disse svarene. De ser på hvordan verdier, følelser, kulturelle konstruksjoner, systemer og måter å tenke på påvirker vårt forhold til miljøet.

– Vi må alle bli bedre medborgere på planeten. Vi vet at forskningen i The Greenhouse kommer med viktige bidrag her. Som forskere og som forskningsledere har vi utrettet mye på to år, men samtidig har vi knapt begynt, sa Dolly Jørgensen.

Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen er begge professorer ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS. De trekker internasjonale forskere til Stavanger for å delta i forskningsmiljøet, samt bidra i forskningen og undervisningen. I tillegg til en høy publikasjonsaktivitet, kan de vise til stor bredde av faglig formidling på konferanser og sosiale medier.

Fremragende vitenskapelig arbeid

Lyses forskningspris er satt opp for å stimulere til fremragende forskning samt til utvikling av strategiske forskningsområder og gode fagmiljø. Prisen er en ærespris til en forsker eller en forskergruppe ved UIS eller NORCE Stavanger som i løpet av de siste årene, men særlig for det siste kalenderåret 2018, har utmerket seg med vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Under utdelingen la Høiland til at juryen i år hadde fått svært mange gode innspill.
– Det har vært en sterk utvikling på forskningssiden ved UiS, og det har vært utfordrende å ta et endelig valg, sa Høiland.

Tekst: Benedicte Pentz