Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i helse- og omsorgssektoren.

Publisert Sist oppdatert

Portrett av Guro Hognestad Haaland
Guro Hognestad Haaland har en mastergrad i Human Resource Management fra Handelshøyskolen i København. Hun er ansatt som rådgiver i personal- og organisasjonsutvikling ved Stavanger universitetssjukehus.

Det viser nyere forskning fra Universitetet i Stavanger utført av Guro Hognestad Haaland.

I sin doktorgradsavhandling tar hun for seg praktiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Hun undersøker sykepleieres ambisjoner om å bli ledere, intensjon om å slutte, og hvordan både kontekstuelle og individuelle faktorer påvirker sykepleieres karrierevalg over tid.

Menn og yngre sykepleiere har høyere lederambisjoner

Haalands resultater viser at jobbkrav og ressurser påvirker sykepleieres karrierevalg. Menn og yngre sykepleiere har høyere ambisjoner om å bli ledere sammenlignet med kvinner og eldre sykepleiere. Sosial støtte fra nærmeste leder og opplevd institusjonelt stress påvirker positivt sykepleieres ambisjoner om å bli leder, mens økt arbeidsmengde reduserer disse ambisjonene.

– Ledere i helse- og omsorgssektoren bør motivere, støtte og fremme sykepleiere til lederroller. Opplæring og utviklingsmuligheter, som lederutviklingsprogrammer og mentorordninger, bør tilbys. Evaluering av lederspenn og støtte i sektoren er nødvendig for å sikre gode arbeidsforhold, sier Haaland.

Færre administrative oppgaver

Hun anbefaler å minimere administrative oppgaver for å gi sykepleiere mer tid til pasientbehandling. Ledere og sykepleiere bør sammen diskutere utviklings- og karrieremuligheter. Avhandlingen understreker behovet for støtte til sykepleiere i møte med utfordrende situasjoner, spesielt med tanke på demografisk utvikling og bærekraft i helsetjenestene. Oppgavedeling mellom yrkesgrupper bør også vurderes i sektoren.

Guro Hognestad Haaland forsvarte doktorgradsavhandlingen Determinants of registered nurses’ career choices : Studies from Norwegian health care organizations da hun disputerte for ph.d.-graden ved Handelshøgskolen UiS 18. januar 2024.

Tekst: Benedicte Pentz