- På UiS kan ansatte etablere og drive vitenskapelige tidsskrifter

Professor Siv Oltedal mener at mer forskning bør bli åpent tilgjengelig, og at den ikke bør publiseres bak dyre betalingsmurer. Hun er sjefsredaktør for tidsskriftet Journal of Comparative Social Work, som publiseres på plattformen UiS Open Journals.

Publisert Sist oppdatert

Bilde av Siv Oltedal, som er professor på UiS
Siv Oltedal er professor ved Universitetet i Stavanger. Foto: UiS / Marie Kulander Knudsen.

- Åpen publisering bidrar til internasjonalisering, for mange har ikke råd til å gå bak en betalingsmur. Det finnes for eksempel mange i afrikanske land som ikke har råd til å publisere eller lese, fordi alt for mye publiseres bak dyre betalingsmurer, sier Siv Oltedal.

Lukket publisering fører derfor til internasjonale skiller mellom institusjoner, og mellom fattige og rike. 

Hva er åpen publisering? 

Universitetsbiblioteket i Stavanger hjelper deg med å publisere med åpen tilgang, såkalt åpen publisering. Da ligger forskningsresultatene åpent tilgjengelig for alle, slik at det kan nå ut til et større publikum. 

Biblioteket administrerer plattformen «University of Stavanger: Open Journals» for publisering av tidsskrifter. Ett av tidsskriftene som publiseres på plattformen er Journal of Comparative Social Work, som ledes av sjefsredaktør Siv Oltedal. Hun mener åpen publisering kan bidra til flere lesere, og at forskningen blir mer sitert og anerkjent. I 2022 ble artikler fra Journal of Comparative Social Work lastet ned over 25.000 ganger. 

- Hvis du publiserer i et tidsskrift som andre forskere leser vil det gi anerkjennelse og prestisje, og da er det irrelevant om folk må betale for å lese det eller ikke, sier hun. 

- Har du noen reservasjoner når det kommer til å publisere i Open Access-tidsskrifter?  

- Nei, jeg kan ikke skjønne hvilke reservasjoner det skulle vært. Publiseringshusene tjener veldig mye penger og akademikere gjør mye gratisarbeid, noe de internasjonale publiseringshusene nyter godt av. Det bør problematiseres mer. Det er selvfølgelig fantastisk at ikke alt er pengedrevet, sier hun. 

Institutt for sosialfag driver et eget tidsskrift 

Siv Oltedal har vært sjefsredaktør for tidsskriftet Journal of Comparative Social Work i mange år.

- Det er krevende og mye arbeid å drive et tidsskrift, det må jeg være ærlig om. Samtidig er det veldig givende og gir meg et stort nettverk. Det føles bra å kunne bidra til at andre får publisere artiklene sine, forteller Oltedal.  

Å drive et tidsskrift krever omfattende administrativt arbeid, noe hun får hjelp til av seniorrådgiver Per Johan Kolstrup ved institutt for sosialfag og av ansatte ved universitetsbiblioteket. Oltedal sier at den administrative innsatsen er helt avgjørende.

- Hvis tidsskriftet skal fortsette å være liv laga så har biblioteket en sentral plass, og de bør få en enda mer sentral plass fremover. Det er selvfølgelig et ressursspørsmål, men det er nok mer bærekraftig at den administrative satsingen ligger hos biblioteket, sier hun. 

Samarbeid mellom Bodø, Kristiansand og Stavanger: UiS er vertskap for dette tidsskriftet, men redaksjonen er fordelt mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet. De har underskrevet en samarbeidsavtale.

Slik kan du publisere i tidsskriftet 

Journal of Comparative Social Work gis ut to ganger i året, og mottar mange artikler som må vurderes og kvalitetssikres før de blir godkjent til publisering.  

- Det er strenge krav som må følges og artikkelen blir sendt til anonym vurdering hos fagpersoner. Hvis artikkelen får dårlige vurderinger kan vi ikke publisere den, forklarer Oltedal. 

Målet er å få mest mulig variasjon og artikler fra ulike land. I 2022 ble kun 13 prosent av de innsendte artiklene godkjent for publisering. 

Vil du starte et eget tidsskrift? 

Vurderer du å starte opp et nytt tidsskrift, eller gi ut en bok eller annen publikasjon åpent, kan biblioteket hjelpe deg gjennom prosessen.

- Hva er ditt beste tips til andre som vil starte et tidsskrift? 

- Snakk med andre forskere, slik at dere blir flere fagfolk som går inn for ideen sammen. Da kan dere utvikle tanken og hvilket fagfelt det skal dreie seg om. Tenk over om det er behov for dette tidsskriftet, og om det er noe du brenner for og vil jobbe med, råder Oltedal.  

Om “University of Stavanger: Open Journals” 

Universitetsbiblioteket administrerer plattformene University of Stavanger: Open Journals for publisering av tidsskrifter, og UiS Scholarly Publishing Services for publisering av bøker og skriftserier. Disse plattformene gjør det enkelt å etablere åpne tidsskrifter og andre publikasjoner, og konvertere allerede eksisterende tidsskrifter og skriftserier til å bli åpent tilgjengelige. 

Alle artikler får tildelt DOI, noe som gir økt synlighet på nettet, og gjør dem lettere å referere til. For alle tidsskrifter stilles det krav om rutiner for fagfellevurdering, og at de tilfredsstiller krav for vitenskapelig publisering minimum på nivå 1. 

I UiS Scholarly Publishing Services kan forskere ved UiS publisere fagbøker som de ønsker å gjøre fritt tilgjengelig for sine studenter og andre interesserte. Rapporter og skriftserier kan også publiseres i UiS Scholarly Publishing Services. 

Alle tidsskrifter og andre publikasjoner indekseres for å øke synligheten i søkemotorer. Dette, sammen med at alt er fritt tilgjengelig, øker muligheten for økt gjennomslag og flere lesere. 

Universitetsbiblioteket har ansvaret for drift av plattformene, og tilbyr full opplæring og brukerstøtte. Biblioteket bidrar også med å utføre en del av de tekniske oppgavene i publiseringsprosessen, mens kvalitetssikring av faglig innhold ligger hos redaksjonen. 

Ta kontakt med universitetsbiblioteket dersom du har noen spørsmål om dette, eller om du ønsker å publisere på en av plattformene. Vurderer du oppstart av et nytt tidsskrift, eller utgivelse av en bok, kan biblioteket hjelpe deg gjennom prosessen. 

Har du spørsmål om åpen publisering? Ta kontakt!

Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger