Partnere i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret er ledet av Universitetet i Stavanger. NTNU Gjøvik og Oslo universitetssykehus er hovedsamarbeidspartnere i senteret.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Stavanger

Forskere ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS utgjør det største fagmiljøet innen kvalitet og sikkerhet i helsesektoren i Norge. Fagmiljøet er anerkjent gjennom deltagelse i offentlige utredninger og høringer, samt internasjonale ekspertgrupper. Det er et tverrfaglig miljø som involverer sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi, sikkerhetsfag og ingeniørfag.

NTNU Gjøvik

NTNU Gjøvik etablerte i 2014 et samarbeid med UiS om en egen forskergruppen innen pasientsikkerhet. Det innebærer blant annet samarbeid om ph.d.-prosjekter, veiledning og andre forskningsprosjekter. Slik bygges felles kompetanse på tvers av fagmiljøene. Forskergruppen ved NTNU har spesialisert seg på human factors, teamarbeid og utvikling av virkningsfulle instrumenter og intervensjoner.

Oslo universitetssykehus (OUS)

OUS ved akutt og pre-hospital klinikk gikk inn som partner i senteret i 2023. Partnerskapet sikrer et tett samarbeid mellom Norges største kliniske miljø og Norges største forskningsgruppe innen pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenester. Samarbeidet vil i første omgang fokusere på pre-hospital pasientsikkerhet og kvalitetsutvikling i akuttmedisin, samarbeid om datatilgang, ressurser innen analyse, samt veiledning av forskere og fokus på å etablere nye prosjekter.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) var partner i konsortiet fra 2017 til 2022. SNLA fortsetter som samarbeidspartner i aktuelle forskningsprosjekter.

Senterstyret

Senterstyret består av seks faste medlemmer og fire varamedlemmer. Partnerne er representerte i styret.

Styremedlemmer SHARE 2024
Senterstyret ved SHARE i 2021.

Styremedlemmer

 • Thor Ole Gulsrud (Styreleder, Det helsevitenskapelige fakultet, UiS)
 • Eli Sandsgård-Hilmarsen (UiS)
 • Ingrid Tjoflåt (UiS)
 • Stephen Sollid (OUS)
 • Maren Kristine Raknes Sogstad (NTNU Gjøvik)
 • Anne-Lise Kristensen (ekstern repr., Avdelingssjef brukerstyrte tjenester i vestre Viken HF)
 • Nina Hjertvikrem (Observatør, leder av Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS)

Vararepresentanter:

 • Pål Iden (UKOM)
 • Kristian Ringsby Odberg (NTNU Gjøvik)
 • Ove Njå (UiS)
 • Petter Viksveen (UiS)
 • Leiv Arne Rosseland (OUS)

Innkalling til styremøter

Innkalling 15.Mars 2023

Innkalling 15.mars 2022

Innkalling 10.november 2021

Innkalling 16.mars 2021

Innkalling 10. desember 2020

Innkalling 10. mars 2020

Innkalling 12. november 2019

Innkalling 12. mars 2019

Referat fra styremøter 

Referat 15.mars 2023

Referat 15.mars 2022

Referat fra 10.november 2021

Referat fra 16. mars 2021

Referat fra 10.desember 2020

Referat fra 10. mars 2020

Referat fra 12. november 2019 

Referat fra 12. mars 2019

Samarbeidspartnere

SHARE har et utstrakt samarbeid med sykehus, norske kommuner og internasjonale samarbeidspartnere.

Bilde av Stavanger Universitetssjukehus (SUS)
Stavanger Universitetssjukehus er et av sykehusene det samarbeides med (Foto: Svein Lunde, SUS).

Senterets forskningsaktiviteter innebærer et omfattende samarbeid med sykehus, kommunale helsetjenester, teknologileverandører, tilsynsmyndigheter og bruker- og pasientorganisasjoner.

SHARE har etablert samarbeid med en rekke sykehus, blant annet Stavanger universitetssjukehus, Haukeland universitetssjukehus, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Førde sentralsjukehus. Flere kommuner er også involvert, blant andre Stavanger, Randaberg, Songdalen og Førde. I tillegg er det etablert samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter, som fylkesmenn, Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Norsk Pasientskadeerstatning, samt pasientorganisasjoner som Norsk pasientforening, Seniorsaken og Pasient- og brukerombudet.

Våre internasjonale samarbeidspartnere utgjør det fremste av tverrfaglig kompetanse innen kvalitet og sikkerhet rettet mot helsesektoren, som Australian Institute of Healthcare Innovation (Australia), Bonn University Hospital (Tyskland), Centre for Public Engagement (England), Erasmus University (Nederland), Kings College London (England) og University of Geneva (Sveits).

Tilbake til SHARE