Partnere i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE er ledet av Universitetet i Stavanger. NTNU Gjøvik er hovedsamarbeidspartner i senteret.

Published Endret
Forskergruppen SHARE
Høy kvalitet og god sikkerhet for pasientene er målet for forskere i SHARE (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Universitetet i Stavanger

Forskere ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS utgjør det største fagmiljøet innen kvalitet og sikkerhet i helsesektoren i Norge. Fagmiljøet er anerkjent gjennom deltagelse i offentlige utredninger og høringer, samt internasjonale ekspertgrupper. Det er et tverrfaglig miljø som involverer sykepleie, medisin, psykologi, sosiologi, sikkerhetsfag og ingeniørfag.

NTNU Gjøvik

NTNU Gjøvik etablerte i 2014 et samarbeid med UiS om en egen forskergruppen innen pasientsikkerhet. Det innebærer blant annet samarbeid om ph.d.-prosjekter, veiledning og andre forskningsprosjekter. Slik bygges felles kompetanse på tvers av fagmiljøene. Forskergruppen ved NTNU har spesialisert seg på human factors, teamarbeid og utvikling av virkningsfulle instrumenter og intervensjoner.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) var partner i konsortiet fra 2017 til 2022. SNLA fortsetter som samarbeidspartner i aktuelle forskningsprosjekter.

Senterstyret

Senterstyret består av seks faste medlemmer og fire varamedlemmer. Partnerne er representerte i styret.

Senterstyret ved SHARE i 2021.

Styremedlemmer

  • Thor Ole Gulsrud (Styreleder, prodekan for forskning, Det helsevitenskapelige fakultet)
  • Åsa Mäkitalo (ekstern repr., Universitetet i Gøteborg)
  • Anne-Lise Kristensen (ekstern repr., Pasient og brukerombude Oslo og Akershus og Eldreombudet i Oslo)
  • Torunn Strømme (UiS)
  • Ingrid Tjoflåt (UiS)
  • Maren Kristine Raknes Sogstad (NTNU Gjøvik)

Vararepresentanter:

  • Pål Iden (ekstern repr. UKOM)
  • Kristian Ringsby Odberg (NTNU)
  • Ove Njå (UiS)
  • Petter Viksveen (UiS)

Innkalling til styremøter

Referat fra styremøter 

Samarbeidspartnere

SHARE har et utstrakt samarbeid med sykehus, norske kommuner og internasjonale samarbeidspartnere.

Bilde av Stavanger Universitetssjukehus (SUS)
Stavanger Universitetssjukehus er et av sykehusene det samarbeides med (Foto: Svein Lunde, SUS).

Senterets forskningsaktiviteter innebærer et omfattende samarbeid med sykehus, kommunale helsetjenester, teknologileverandører, tilsynsmyndigheter og bruker- og pasientorganisasjoner.

SHARE har etablert samarbeid med en rekke sykehus, blant annet Stavanger universitetssjukehus, Haukeland universitetssjukehus, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Førde sentralsjukehus. Flere kommuner er også involvert, blant andre Stavanger, Randaberg, Songdalen og Førde. I tillegg er det etablert samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter, som fylkesmenn, Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Norsk Pasientskadeerstatning, samt pasientorganisasjoner som Norsk pasientforening, Seniorsaken og Pasient- og brukerombudet.

Våre internasjonale samarbeidspartnere utgjør det fremste av tverrfaglig kompetanse innen kvalitet og sikkerhet rettet mot helsesektoren, som Australian Institute of Healthcare Innovation (Australia), Bonn University Hospital (Tyskland), Centre for Public Engagement (England), Erasmus University (Nederland), Kings College London (England) og University of Geneva (Sveits).

Kontakt
Følg oss

Facebook

Tilbake til SHARE