Hopp til hovedinnhold

Pasientmedvirkning i utvikling av digitale helse- og sosialtjenester

Hvordan sikre brukermedvirkning og brukerinteresser i utvikling av nye innovative løsninger med digitalisering i helse- og sosialsektoren?

Publisert: Endret:

illustrasjonsfoto: Shutterstock

Fakta
15 forskere

2 Post doktorer

2 PhD kandidater

6 nasjoner

7 Forskningsinstitusjoner

3 eksterne virksomheter

Støttet av Samansvar -

NFR program for ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar

Om prosjektet

I en tid med store globale utfordringer, er ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation - RRI) en måte å styre innovasjonsutvikling for å takle ulike utfordringer vi står overfor, som fattigdom, ulikhet, aldrende befolkning og tilgjengeligheten av kvalitetshelsetjenester for å nevne noen.

informed involved innovation

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) innebærer en bredere inkludering i beslutningsprosessene, forventninger om ulike samfunnsbehov og reflektering over aktuelle bekymringer og utfordringer. Dette mener vi krever en ny politisk tilnærming til innovasjon.

10 millioner over fire år

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og har som mål å utvikle og utvide rammeverket for Responsible Reserach and Innovation (RRI) og Corporate Social Responsibility (CSR) ved å gjøre disse tilgjengelige og nyttige verktøy for brukere.

Vi vil fokuserer på inkludering av ulike brukere i innovasjonsprosesser og ved opprettelse av innovative økosystemer der brukere av e-helsesektoren - systemintegratorer, kommuner, helsepersonell, små og nystartede gründere og sluttbrukere, kan være med på å skape innovasjoner sammen i "trygge rom" der eksperimentering, utvikling av prototyper og læring fra "intelligent failure" kan finne sted.

For mer informasjon om prosjektet viser vi til våre engelsk sider: Releasing the Power of Users.

Helse og teknologi

Kontakt

Prosjektleder
Elin Merethe Oftedal

Professor

Telefon:

+47 992 30 994

Elin M. Oftedal
Elin Merethe Oftedal
Tatiana A. Iakovleva

Professor for tiden i permisjon

Telefon:

+47 976 26 214

Tatiana A. Iakovleva
Tatiana A. Iakovleva
Lederinstitusjon
Handelshøgskolen ved UiS

Telefon: +47 518 31 555 E-post: hhuis-post@uis.no

UiS Campus Ullandhaug

Administrativ kontakt

Rådgiver Åse Lea E-post: ase.lea@uis.no

HHuiS
Handelshøgskolen ved UiS

Spørreundersøkelse

Praktisk informasjon vedørende gjennomføring og personvern (GDPR) i spørreundersøkelser i regi av prosjektet "Releasing the power of users".

Bakgrunn for studien

Undersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt "Releasing the power of users" finansiert av Norges Forskningsråd. Vi ønsker å få innblikk i hvordan du vurderer om du vil bruke appen. Svaret ditt er veldig nyttig for å kartlegge og forstå ulike faktorer som påvirker eldres bruk av slike ernærings-apper. Innsikt fra denne studien kan ha viktige implikasjoner for hvordan man skal utvikle teknologi og forebygge under- og feilernæring for eldre.

Deltakelse

Du har fått henvendelse om å delta fordi du er innenfor målgruppen til denne undersøkelsen. Deltakelse innebærer å svare på et spørreskjema som tar ca. 20 minutter. Du vil også få invitasjon til en oppfølgingsundersøkelse etter fire uker. Hvis du deltar i begge rundene, er du med i trekningen av 2 gavekort på 2500 NOK og 10 gavekort på 500 NOK fra AMFI (AMFI er en kjøpesenterkjede med totalt 49 Amfi-sentre i Norge, der du både finner mange kjedebutikker og lokale frittstående butikker)! For å delta i loddtrekningen trenger du bare å registrere epostadressen din i spørreskjemaet.Det er frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det har ingen negative konsekvenser for deg om du velger å trekke deg, men du vil ikke lenger være del av loddtrekningen.

Personvern og dine rettigheter

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi beskriver her. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.  I rapporter og andre publikasjoner basert på prosjektet, vil vi bare bruke de innsamlede dataene i overordnet form (samlede tall). Ved å klikke på linken og gå videre i spørreundersøkelsen, gir du oss tillatelse til å samle inn og behandle de data som du gir oss, som er beskrevet her. Så lenge din besvarelse kan knyttes til deg som person har du følgende rettigheter: 1) Å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og få utlevert en kopi av opplysningene; 2) Å få rettet eller slettet personopplysninger om deg; 3) Å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Vi behandler opplysningene basert på ditt samtykke. Norsk Senter for Forskningsdata AS (NSD) har på oppdrag fra UiS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Hvis du har spørsmål eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med Elin Merethe Oftedal (elin.m.oftedal@uis.no), Chunyan Xie (chunyan.xie@hvl.no) eller Kristi Bjørnes Skeie (kristi.b.skeie@uis.no). Vårt personvernombud kan kontaktes på epost: personvernombud@uis.no. Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

Informasjonen ovenfor finnes også i artikkel med egen lenke her.På forhånd takk for at du deltar og lykke til med utfyllingen!

Med vennlig hilsen

Chunyan Xie,

Leder for Arbeidspakke 1 i prosjektet "Releasing the power of users " ved Universitetet i Stavanger

Professor i markedsføring

Institutt for økonomi og administrasjon

Høgskulen på Vestlandet

Etter utfylling av spørreskjemaet, hvis du har lyst å laste ned APPetitus for å prøve ut.

Her er litt ekstra informasjon for nedlasting og første gangs bruk av appen.

  • Her er link til selskapet Appetitus og du lese mer om appen: https://appetitus.no/

  • Instruksjonsvideo for nedlasting av app

Her er en link til en kort video som viser hvordan du kan laste ned appen APPetitus fra AppStore på iPad. Du kan åpne video ved å klikke på linken. Video 1-Laste ned APPetitus: https://youtu.be/hkNbKzWJ07w 

APPetitus er en gratis App som du kan laste ned fra AppStore eller Google Play. For eksempel, på iPad kan du gjøre de følgende:

  1. For å laste ned APPetitus på din iPad, gå til AppStore
  2. I AppStore, søk etter APPetitus og klikk «hent»
  3. Når appen er installert, vil ikonet dukke opp på skjermen din. Klikk på ikonet for å åpne appen.
  4. Instruksjonsvideo ved første gangs bruk av appen

Her er en link som hjelper deg å komme i gang med å tilpasse APPetitus til deg som bruker. Video 2-Utfylling av «Innstilling»: https://youtu.be/7A2RtzY_CQs 

Spørreundersøkelse 2

Praktisk informasjon vedørende gjennomføring og personvern (GDPR) i spørreundersøkelse 2 i regi av prosjektet "Releasing the power of users".

Utveksling_spørsmålstegn
Bakgrunn for studien

Undersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt "Releasing the power of users" finansiert av Norges Forskningsråd. Vi ønsker å få innblikk i hvordan du vurderer om du vil bruke ernæringsappen APPetitus. Svaret ditt er veldig nyttig for å kartlegge og forstå ulike faktorer som påvirker eldres bruk av slike ernærings-apper. Innsikt fra denne studien kan ha viktige implikasjoner for hvordan man skal utvikle teknologi og forebygge under- og feilernæring for eldre.

Deltakelse

Deltakelse innebærer å svare på et spørreskjema som tar ca. 20 minutter. Hvis du deltar i undersøkelsen, er du med i trekningen av 1 gavekort på 2500 NOK og 5 gavekort på 500 NOK fra AMFI (AMFI er en kjøpesenterkjede med totalt 49 Amfi-sentre i Norge, der du både finner mange kjedebutikker og lokale frittstående butikker)! For å delta i loddtrekningen trenger du bare å registrere epostadressen din i spørreskjemaet.

Det er frivillig å delta og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det har ingen negative konsekvenser for deg om du velger å trekke deg, men du vil ikke lenger være del av loddtrekningen.

Personvern og dine rettigheter

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi beskriver her. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.  I rapporter og andre publikasjoner basert på prosjektet, vil vi bare bruke de innsamlede dataene i overordnet form (samlede tall). Ved å klikke på linken og gå videre i spørreundersøkelsen, gir du oss tillatelse til å samle inn og behandle de data som du gir oss, som er beskrevet her. 

Så lenge din besvarelse kan knyttes til deg som person har du følgende rettigheter: 1) Å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og få utlevert en kopi av opplysningene; 2) Å få rettet eller slettet personopplysninger om deg; 3) Å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Vi behandler opplysningene basert på ditt samtykke. Norsk Senter for Forskningsdata AS (NSD) har på oppdrag fra UiS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Hvis du har spørsmål eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med Elin Merethe Oftedal (elin.m.oftedal@uis.no), Chunyan Xie (chunyan.xie@hvl.no) eller Kristi Bjørnes Skeie (kristi.b.skeie@uis.no). Vårt personvernombud kan kontaktes på epost: personvernombud@uis.no. Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

På forhånd takk for at du deltar og lykke til med utfyllingen!

Med vennlig hilsenChunyan Xie

Leder for Arbeidspakke 1 i prosjektet "Releasing the power of users " ved Universitetet i Stavanger.

Professor i markedsføring ved Institutt for økonomi og administrasjon på Høgskulen på Vestlandet

Etter utfylling av spørreskjemaet

hvis du er interessert i å vite mer om den originale appen APPetitus, kan du gå til nettstedet: https://appetitus.no

Her er litt ekstra informasjon for nedlasting og første gangs bruk av appen.
  1. Her er en link til en kort video som viser hvordan du kan laste ned appen APPetitus fra AppStore på iPad. Du kan åpne video ved å klikke på linken. Video 1-Laste ned APPetitus: https://youtu.be/hkNbKzWJ07w 

  2. Her er en link som hjelper deg å komme i gang med å tilpasse APPetitus til deg som bruker. Video 2-Utfylling av «Innstilling»: https://youtu.be/7A2RtzY_CQs