Webinar: Deling og arkivering av forskningsdata (EN)

Tirsdag 30. april 2024 kl. 09:00-11:00,
Teams.

Ønsker du å dele dine forskningsdata? Eller krever forlaget eller finansiøren din at du gjør dette?

Published Sist oppdatert

I dette webinaret går vi gjennom grunnleggende detaljer om deling av forskningsdata og ser på hvorfor dette er nyttig. Vi vil diskutere muligheter for åpen versus lukket deling, og ta en nærmere kikk på FAIR-prinsippene.

I andre halvdel vil vi gå gjennom ulike måter å dele data på, og se på ulike arkivmuligheter, før vi tar en litt grundigere gjennomgang av hvordan du forbereder dine data for arkivering i DataverseNO UiS. Dette er UiS sitt område i DataverseNO, en internasjonalt anerkjent arkivløsning for åpen deling av forskningsdata.  

Målgruppe: Stipendiater og ansatte ved UiS.

Undervisningsform: Forelesning.

Antall deltakere: 50.

Undervisningsspråk: engelsk.

Hvor: Teams.

Påmelding via skjema.

 
Etter kurset skal du være kjent med: 

  • Hva datadeling innebærer og hvorfor dette er god forskningspraksis 
  • FAIR-prinsippene 
  • Ulike tilnærminger til deling og arkivering av data  
  • Hvordan klargjøre og arkivere data i DataverseNO UiS