Webinar: Informasjonssikkerhet og personvern i forskningsprosjekter (EN)

Tirsdag 16. april 2024 kl. 09:00-11:00,
Teams.

Er du usikker på hvordan du skal håndtere forskningsdataene dine i tråd med krav om personvern og IT-sikkerhet?

Published Sist oppdatert

Lurer du på hvilke datainnsamlingsverktøy du kan bruke til forskningen din? Dette kurset er for deg som gjerne vil vite mer om disse temaene.  

I kurset vil vi gjennomgå det norske personvernregelverket og GDPR, og se på hvordan du kan sikre at ditt prosjekt er i tråd med disse. Du vil også bli kjent med klassifisering av informasjonen som skal håndteres i prosjektet. Dette danner grunnlag for hvilke verktøy som kan brukes til innsamling, bearbeiding og lagring.  

Målgruppe: Stipendiater og ansatte ved UiS.

Undervisningsform: Forelesning og diskusjon.

Antall deltakere: 50.

Undervisningsspråk: engelsk.

Hvor: Teams.

Påmelding via skjema.

Etter kurset skal du være kjent med: 

 • Foretrukne verktøy for datainnsamling 
 • Sikker lagring av data på UiS 
  Klassifikasjon av data 
  UiS sin lagringsguide 
  Merking og kryptering 
 • Personvern i forskning 
  GDPR-prinsippene 
  Juridisk grunnlag for datainnsamling 
  Håndtering av informanters rettigheter   

Dette kurset holdes av Rolf Jegervatn, UiS sitt personvernombud, og Christian Sommer fra IT-avdelingen på UiS.