Webinar: Introduksjon til åpen forskning (EN)

Tirsdag 9. april 2024 kl. 09:00-11:00,
Teams.

Lurer du på hva åpen forskning handler om? Og hvordan du kan arbeide mer åpent selv?

Published Sist oppdatert

I dette webinaret ser vi på endringene som skjer i forskning når det gjelder åpen publisering, tilgjengeliggjøring av forskningsdata, åpenhet i forskningsprosesser og større fokus på innsyn og at resultater skal være mulige å reprodusere.

Du vil også få høre om hvilke retningslinjer og krav fra UiS og forskningsfinansiører som eventuelt gjelder deg.

Det blir gitt anledning til å diskutere praktiske utfordringer med de andre deltakerne.

Målgruppe: Stipendiater og ansatte ved UiS.

Undervisningsform: Forelesning og diskusjon.

Antall deltakere: 50.

Undervisningsspråk: engelsk.

Hvor: Teams.

Påmelding via skjema.

Etter kurset skal du være kjent med: 

  • Begrepet «åpen forskning» 
  • Viktige aspekter ved åpen forskning: 
    Åpen publisering 
    FAIR-prinsippene 
    Andre åpne forskningspraksiser 
  • Gjennomsiktighet og mulighet for å reprodusere forskning 
  • Retningslinjer og mandater fra UiS og finansiører