Frá haug ok heiðni gjennom 60 år

Vi digitaliserer av og til artikler fra de siste 60 årene. Dette gjør vi når spesielle hendelser finner sted i byen, på bestemte datoer og lignende. Disse artiklene kan du finne her.

Published Endret

Artikler:

Under overflata i mellomalderbyen Stavanger

Av Paula Utigard Sandvik, i Frá haug ok heiðni 3/2006