Frontiers

Programområdet Frontiers undersøker overgangen fra fangstsamfunn til jordbruk i Nordvest Europa.

Published Sist oppdatert

Programområdet Frontiers forsker på Nordvest-Europas forhistorie fra ca. 9500 til 500 f.Kr. I løpet av perioden endres samfunn og miljøbetydelig, der etablering av bondesamfunn i regionen er dette programområdet sitt hovedfokus.

Formålet med Frontiers er å utarbeide ny innsikt i kontinuitet og endring i samspillet mellom mennesker, miljø, samfunn og klima igjennom eldre og yngre steinalder, samt bronsealder.