Opprydding av plastutslipp i elver

Julie Holter Heggdal og Sondre Løcka, siviløkonomstudenter på Handelshøgskolen ved UiS har deltatt i et EU og Erasmus+ finansiert prosjekt og levert en masteroppgave relatert til reduksjon av utslipp av plast i elver i Brasil.

Published Sist oppdatert

FNs bærekraftsmål

Problemstillingen som Julie og Sondre har tatt for seg er knyttet til den økende mengden havplast de siste årene og hvordan denne plasten blir transportert fra elver og ut i havet. De har sett på eksisterende intitativer og teknologi for innsamling og gjennvinning av plast. Studentene valgte et sted hvor det var mulig å analysere innsatsen under spesifikke forhold og da pekte et prosjekt i Brasil seg som naturlig. 

FNs bærekraftsmål

Studentene har deltatt i det EU finansierte Erasmus+ prosjektet EPIC (Improving Emplyability through Internatinalization and Collaboration) , men i tillegg har oppgaven de har skrevet også vært en del av FNs Global Students Sustaineble Development Goal Challenge (SDG) hvor studenter fra ulike universiteter og land ser på løsninger og produkter som kan være en del av FNs bærekraft mål frem mot 2030.

I dette prosjektet har masterstudentene i økonomi og administrasjon - siviløkonom, fra Handelshøgskolen ved UiS  samarbeidet med ingeniørstudenter fra Aalborg Universitet i Danmark, Saxion University of Applied Science i Nederland og University of Brasilia. 

Plastforurensing og samarbeid mellom private aktører og myndigheter.

Elven er en naturlig del miljøet og samfunnet rundt og brukes til sosiale aktiviteter, transport og økonomisk utnyttelse. Det har derfor vært viktig å se nærmere på ansvar og prosedyrer både på et makro- og mikronivå i samfunnet.

Når det gjelder problemer med plastforurensing er det over hele verden satt igang initiativer for å dempe avfallslekkasjer og fremme opprydding. Dette er viktige initiativ som involverer både private aktører og offentlige myndigheter.

Som silviløkonomistudenter har Julie og Sondre sett nærmere på kost - nytte av samarbeidsforholdet og rammevilkårene mellom myndigheter og private aktører for at reduksjonen av plastforurensingen skal være mest muig effektiv gjennom analyser av samfunns- og miljømessige og økonomiske forhold. Professor Jan Frick har vært veileder for studentene. Professor Frick er også UiS sin representant i EPIC-prosjektet og kan kontaktes for mer informasjon.

SDG Challenge 26-29 Juli 2020

Interessserte kan finne mer ut om SDG og delta på et online arrangement for nye bærekraftsprosjekter i regi av SDG Challenge 26 - 29. juli - les her for mer informasjon

Erasmus+ logo