Rare, irrasjonelle og fantastiske måtar menneske navigerer på arbeidsplassen si.

Tirsdag 6. juni 2023 kl. 08:00-09:15,
The Foyer in EOJ.

Handelshøgskolen ved UIS og Næringsforeningen inviterer til debattmøte med professor Matthias Sutter frå Max Planck Institute for Labor Economics. Han er ein av Europas fremste forskarar på leiing. Sutter har nyleg gitt ut boka «Behavior Economics for Leaders – Research based insights on the weird, irrational and wonderful way humans navigate the workplace».

Publisert Sist oppdatert
Mathias Sutter

Tid: Tysdag, 6 juni kl. 08:00 - 09:15

Kvar: Handelshøgskolen ved UiS, EOJ hus, foajeen

Registrering: Nettsida til Næringsforeningen

Professor Matthias Sutter deltek på eit forskingsseminar på Handelshøgskolen ved UiS. I det høvet blir næringslivet og UiS studentar og tilsette (UiS tilsette og studentar må sjekka ut eiga invitasjon på Canvas eller Intranettet for rabatt) invitert av Handelshøgskolen ved UiS og Næringsforeningen til eit frukostmøte med fagleg innlegg frå professor Sutter: «Leaders‘ management skills improve workplace satisfaction and reduce gjennomstrøyming», «Empowering employees helps customers», «Charismatic leaders inspire and raise productivity», and «What do CEOs really do?».

Etter foredraget blir det debatt med representantar frå akademia og næringsliv. Frå Nysnø deltek Ingvild Meland, strategi- og kommunikasjonsdirektør og frå Laerdal Medical kjem Arne Seglem Larsen, konserndirektør for HR og berekraft.

Ein lett frukost blir i forkant servert på møtet. Møtet går føre seg på engelsk i Elise Ottesen Jensen-huset der Handelshøgskolen held til.

Hjarteleg velkommen!

Debattmøte "børs og fakultet" blir arrangert av Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HHUIS) og Næringsforeningen i Stavanger-regionen (Nis).