Arendalsuka: Bruk av randomiserte forsøk i norsk forvaltning

Tirsdag 16. august 2022 kl. 16:30-18:00,
Clarion Hotel Tyholmen, Arendal,
Sal B.

Handelshøgskolen ved UiS inviterer til paneldebatt med blant annet Torbjørn Røe Isaksen og Camilla Stoltenberg om bruken av randomiserte kontrollerte forsøk.

Published Endret
Arendalsuka deltakerlogo

Norske myndigheter har ofte begrenset kunnskap om konsekvensene av et tiltak. Da kan randomiserte forsøk være spesielt egnet til å teste ut virkningene av tiltaket på en mindre gruppe før tiltakene eventuelt iverksettes for alle.

I randomiserte forsøk blir enhetene tiltaket skal rettes mot, som for eksempel individer eller grupper av individer, helt vilkårlig delt inn i en behandlingsgruppe og en kontrollgruppe. Behandlingsgruppen får tiltaket, mens kontrollgruppen fortsetter som før. Ved å sammenligne utviklingen i kontrollgruppen med behandlingsgruppen, kan vi få kunnskap om virkningen av tiltaket.

Randomiserte forsøk blir ofte sett på som selveste gullstandarden for å undersøke om et tiltak virker. Likevel har norsk forvaltning vi lite tradisjon for bruk av denne metoden.

Samfunnsredaktør i E24 og tidligere statsråd, Torbjørn Røe Isaksen, initierte i sin tid som kunnskapsminister to store randomiserte forsøk om lærertetthet.

Isaksen kommer til Arendalsuka for en paneldiskusjon sammen med direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap), og professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Mari Rege. 

Dekan og professor ved Handelshøgskolen UiS, Ola Kvaløy, leder diskusjonen. 

Viktige spørsmål under debatten blir:

  • Hva er barrierene for å benytte randomiserte forsøk i norsk forvaltning?
  • Er det noen etiske dilemmaer?
  • Går det ikke fort nok?
  • Har ikke forvaltningen nok kunnskap om metoden?

Professor Mari Rege vil før debatten ha en kort innledning om randomiserte forsøk i lys av utredningsinstruksen

Les mer om arrangementet på Arendalsuka sitt program.

Collagebilde av Halvard Hølland, Camilla Stoltenberg, Torbjørn Røe Isaksen og Mari Rege
Foto: Ilja C. Hendel / FHI / Hallgeir Vågenes / Marie von Krogh

Arrangement av Handelshøgskolen ved UiS

Feltdagar- Eksperiment utanfor laboratoriet

Man. 05.06 09:00

tir. 06.06 15:30

UiS, Elise Ottesen-Jensens Hus
EOJ101