2,8 mill. til sikrere og mer miljøvennlig offshore avfallshåndtering

UiS har fått 2,8 millioner fra Forskningsrådet til et samarbeid med næringslivet for videreutvikling av en mer miljøvennlig løsning for behandling av boreslamavfall.

Published Sist oppdatert

Avfallshåndteringssystemet Dynavac Separator.

Tildelingen inngår i Forskningsrådets ordning for innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Avfallshåndteringssystemet Dynavac Separator (DynaSep) er utviklet av Dynamic Well Solutions og gjør det mulig å behandle boreslamavfall direkte om bord på plattformer, i stedet for å ta avfallet til land.

Sikrere, mer miljøvennlig og enklere

Behandling om bord gjør løsningen både mer miljøvennlig og rimeligere.

Når avfallet ikke trenger å fraktes til land, fjernes også behovet for væravhengige og farlige kranløft.

Systemet kan brukes på alle typer boreplattformer, både oppjekkbare, halvt nedsenkede og boreskip

Utvikler digital tvilling

Gjennom et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) skal UiS utvikle en digital tvilling for å kunne utføre avansert optimalisering og pålitelighetsanalyser av Dynasep. Dette arbeidet skal ledes av professor Yihan Xing ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ved UiS.

Forskningsrådets IPN-prosjekt er bedriftsledede prosjekt med stort innhold av forskning- og utvikling (FoU); systematisk, kreativt arbeid for å skaffe ny kunnskap.

Godt samarbeid mellom rogalandsbedrifter

Dette IPN-prosjektet eies og ledes av Dynamic Well Solutions i samarbeid med Envitec og UiS. I tillegg er Repsol Norge og Baker Hughes samarbeidspartnere i prosjektet. 

– For oss er det viktig å sikre arbeidsplasser, samtidig som vi får lov til å utvikle et nytt produkt som vil redusere miljøbelastningen offshore. Samarbeidet med UIS vil gjøre at vi løfter tilnærmingen til prosjektet fra et teknisk til et vitenskapelig nivå, sier Stian Gundersen i Dynamic Well Solutions.

– Det er også  gledelig at alle  bedriftene i samarbeidet har base i Rogaland. Prosjektet er et veldig godt eksempel på godt samarbeid mellom både store og små aktører i vår region, konstaterer professor Yihan Xing.

Prosjektet har en total verdi på 17.150.000 kroner, hvorav 12.004.000 er tildelt av NFR.

Tekst: Elin Nyberg